Виртуелна туристичка агенција – практична обука за агенцијско пословање

Каталошки број програма: 901  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Светлана Губин, мастер, наставник туристичких предмета, Гимназија Св. Кирило и Методије; Димитровград; Зоран Станковић, дипломирани туризмолог, наставник туристичких предмета, ЕТШ Славка Ђурђевић, Јагодина; Зоран Муљевски, дипл.инг.ел., програмер, Рамонда д.о.о, Ниш

Светлана Губин, мастер, наставник туристичких предмета, Гимназија Св. Кирило и Методије; Димитровград; Зоран Станковић, дипломирани туризмолог, наставник туристичких предмета, ЕТШ Славка Ђурђевић, Јагодина; Зоран Муљевски, дипл.инг.ел., програмер, Рамонда д.о.о, Ниш; Јелена Мирковић, мастер, наставник туристичких предмета, Основна и средња школа са домом ученика Петро Кузмјак; Бојана Миљанић, мастер, професор туристичке групе предмета, Основна и средња школа Петро Кузмјак, Руски Крстур

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање система стручног усавршавања и оспособљавање наставника за агенцијско пословање за примену теоријских знања у практичном контексту, применом савремених информатичких достигнућа

1. употреба информатичке технологије у организовању и коришћењу информација у раду туристичке агенције. 2. практична обука наставника за рад у туристичкој агенцији. 3. мотивисање ученика кроз избор најпогоднијих примера и интерактивног учења да лакше савладају градиво за агенцијско пословање и разумевање процеса рада у туристичкој агенцији.

Наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Увод Особине и предности АП База матичних података као основ фунционисања ВиртуелнЕ агенције Евиденција уговора са извршиоцима посла Пауза Калкулација туристичког аранжмана Формирање туристичког аранжмана Пауза за ручак ПРОДАЈА туристичког аранжмана Пауза Књига евиденције продатих туристичких аранжмана Контрола рада ученика/полазника

15

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа Мионица,Кнеза Грбовића бб Зоран Муљевски 4 3.98
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Немањина ,Ужице Зоран Муљевски 28 3.21
3 Угоститељско-туристичка школа Београд Зоран Станковић, Зоран Муљевски 16 3.98
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Зоран Муљевски 2 4

Укупно учесника: 50 | Просечна оцена: 3.79