,,Од тачке до линије“ Интегрисано учење у инспиративним просторним целинама

Каталошки број програма: 795  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ ,,Наше дете“; Јасмина Мујковић, васпитач, ПУ ,, Младост“ Нови Пазар

Љиљана Рељић, Васпитач , ПУ ,,Наше дете“; Јасмина Мујковић, васпитач, ПУ ,, Младост“ Нови Пазар

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање знања о целовитом развоју и добробити детета кроз интегрисан приступ учењу у простору који је инспиративан

Оснаживање учесника за стварање инспиративних просторних целина богаћењем материјалима и средставима. Обука учесника активним учешћем на радионицама за употребу традиционалних техника и методе покрета у развијању интегрисаног учења кроз употребу природних и неструктуираних материјала. Усвајање знања о повезивању игре и активности кроз односе са вршњацима и одраслима кроз просторе који су инспиративни.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници стећи практична искуства у организовању, структуирању и опремању просторних целина у складу са актуелним пројектима: материјалима, средствима, садржајима и реквизитима чиме ће се остварити интегрисано учењу и пружити подршка делатној добробити детета. Очекује се да ће учесници користити традиционалне технике и метод покрета у примени интегрисаног приступа кроз игру. Оснаженост за хоризонталну едукацију у свом колективу

 • 1. дан
  • Интегрисано учење кроз просторе у вртићу
  • Простори у вртићу –како их заједнички градимо и мењамо
  • Пауза
  • Метод покрета у инспиративној средини кроз интегрисано учење
  • Игре и активности кроз интегрисан приступ- подршка кроз аутентични контекст групе
  • Пауза
  • Сензорни и естетски осећај кроз делање у инспиративном простору –приказ репертоара игара из праксе
  • Традиционалне технике израде материјала у инспиративној средини кроз интегрисано учење
  • Пауза
  • Традиционалне технике сликања у инспиративној средини кроз интегрисано учење
 • 2. дан
  • Инспиративна средина кроз природне и неструктуиране материјале
  • Инспиративна средина кроз покрет-учење и забава
  • Пауза
  • Израда модела од природних материјала у инспиративном простору
  • Пауза
  • Естетски осећај кроз делање у инспиративном простору
  • Пауза
  • Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

2.700,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 80.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 30 3.98
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 30 3.99
3 ПУ "Милица Ножица", објекат "Наша радост" Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 30 4
4 ПУ "Младост" , Нови Пазар Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 30 3.98
5 ПУ ,,Ратарска Капија“ , Краљево Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 30 3.99
6 ,,Младост“ објекат Абу Даби , Нови Пазар Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 30 3.96
7 ПУ "Бамби" Бор Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 30 3.94
8 Вртић "Кића 2" Љиљана Рељић, Јасмина Мујковић 26 4

Укупно учесника: 236 | Просечна оцена: 3.98