Учионица у облаку

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 342  

Да

Средња техничка школа, Трг Цара Лазара 4. Сомбор, so.skolasts@neobee.net, 025421067, , 025421028

Имре Герштмајер, gimre@mts.rs, 025432240, 063522468,

Имре Герштмајер, Средња техничка школа Сомбор, Чаба Диоши

Имре Герштмајер, Средња техничка школа Сомбор; Чаба Диоши

информатика

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обучити полазнике за коришћење платформе Office 365 за креирање сопственог наставног материјала. Колаборација у креирању и дистрибуција наставног материјала, креирање наставне теме за свој предмет и анализа активности ученика.

Стицање знања и усвајање нових информација о технологијама за коришћење апликација у оквиру школске Office 365 платформе. Развијање способности креирања наставног материјала у облаку, коришћењем различитих типова апликација и програмских алата. Постићи, да учесници семинара израде конкретне наставне садржаје у електронској форми, које ће дистрибуирати својим ученицима, а да повратним информцијама поделе своја искуства са осталим полазницима и реализаторима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. недељаYammerOutlook2. недељаOneDriveWord Online3. недељаExcell OnlinePowerPoint Online4. недељаSwayOneNote5. недељаClass NotebookSkype for BusinessЗавршни сусрет

60

недеља: 5
бодова: 32

3.000,00 динара по учеснику