Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Каталошки број програма: 28  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево; Ивана Пецикоза, Дипломирани математичар, Прва основна школа“ Ваљево; Марица Николовски, Професор разредне наставе , Основна школа „ Миле Дубљевић „ Лајковац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција наставника у области превенције, препознавања, откривања и сузбијања вршњачког насиља у школи.

1.Развијање вештина практичне примене за спровођење процедура у насилним ситуацијама међу вршњацима. 2.Развијање осетљивости наставника за препознавање и процену насилних ситуација. 3.Управљање и контрола конфликтне ситуације путем метода и техника посредовања. 4.Усвајање метода и техника за креирање рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфликта. 5.Јачање повезаности школе са ученицима, родитељима и наставницима у циљу превенције и адекватног реаговања у ситуацијама насиља.

1. Учесници обуке могу самостално да идентификују врсту и ниво вршњачког насиља. 2. Учесници обуке познају прописане временске рокове и процедуре реаговања након пријаве насилних ситуација. 3. Учесници обуке успешно примењују методе и технике посредовања. 4. Учесници обуке умеју да израде и спроведу Индивидуални план заштите 5. Учесници обуке разумеју улогу и функцију превентивних активности.

 • 1. дан
  • Законски оквир
  • ПАУЗА
  • Улога наставника и одељењског старешине у поступку заштите ученика од вршњачког насиља
  • ПАУЗА
  • Методе и технике посредовања
  • Конфликт у пракси- како до решења?
  • ПАУЗА
  • Израда Индивидуалног плана заштите ученика
  • ПАУЗА
  • Израда Акционог плана превентивних активности на нивоу школе

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Ивана Пецикоза 29 3.79
2 ОШ „Здравко Јовановић“ / Поћута Милева Мојић, Ана Ракић 29 4
3 Ваљево , Бранковина Милева Мојић, Ана Ракић 30 3.95
4 ОШ "Стеван Филиповић", Дивци Милева Мојић, Ана Ракић 21 3.95
5 Мачванска срења школа Ана Ракић, Марица Николовски 29 3.95
6 ОШ Јанко Веселиновић, Црна Бара Милева Мојић, Ивана Пецикоза 20 4
7 ОШ "Цветин Бркић" Глушци Милева Мојић, Ана Ракић 30 3.99
8 ОШ "Сестре Илић", Ваљево Милева Мојић, Ивана Пецикоза 26 3.99
9 ОШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица Милева Мојић, Ана Ракић 25 3.98
10 ОШ "Владислав Петковић Дис" Велики Мокри Луг Милева Мојић, Ивана Пецикоза 27 3.95
11 ОШ "Вук Караџић", Бадовинци Милева Мојић, Ана Ракић 29 4
12 Ваљево, Доње Лесковице Милева Мојић, Ана Ракић 19 3.99
13 ОШ „ Илија Бирчанин“ Ставе Милева Мојић, Ана Ракић 20 3.93
14 ОШ "Жарко Зрењанин" Велико Лаоле Ивана Пецикоза, Марица Николовски 29 3.95
15 ОШ "Миле Дубљевић" , Лајковац Милева Мојић, Ана Ракић 27 3.86
16 ОШ "Прва основна школа", Ваљево Ана Ракић, Марица Николовски 29 4
17 СТШ "Милева Марић" Тител Милева Мојић, Ивана Пецикоза 25 3.9
18 ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“ , Бела Црква Милева Мојић, Марица Николовски 26 3.99
19 ОШ“Жика Поповић“, Владимирци Ана Ракић, Ивана Пецикоза 28 3.98
20 Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ Милева Мојић, Марица Николовски 30 3.95
21 Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ Милева Мојић, Марица Николовски 28 3.99
22 ОШ “Олга Милошевић“ , Смедеревска Паланка Ана Ракић, Марица Николовски 30 3.98
23 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева Мојић, Ивана Пецикоза 18 3.96
24 Техничка школа Ваљево Милева Мојић, Марица Николовски 29 3.95
25 ОШ „Сестре Павловић“, Белановица Милева Мојић, Марица Николовски 25 4
26 ОШ „Васа Живковић“, Панчево Милева Мојић, Марица Николовски 29 3.97
27 ОШ “Андра Савчић”, Ваљево Милева Мојић, Марица Николовски 24 3.86
28 ОШ "Димитрије Туцовић", Јабучје Милева Мојић, Марица Николовски 24 3.96
29 ОШ "Драгољуб Илић", Драчић Милева Мојић, Ивана Пецикоза 22 4

Укупно учесника: 757 | Просечна оцена: 3.96