Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Каталошки број програма: 38  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд

Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање учесника за рад на превенцији и адекватној интервенцији на вршњачко насиље. Повећање компетенција наставника за одржавање позитивне климе у одељењу.

- Јачање групне кохезивности, уважавања, сарадње и поверења; - Проширивање знања о врстама и нивоима насиља и поступању у складу са њима; - Подизање нивоа знања наставника о карактеристикама насиља, насилника, жртве и посматрача; - Усвајање знања и вештина за вођење и реализацију васпитних планова подршке; - Примена васпитних, превентивних и интервентних поступака у складу са важећим прописима; - Остваривање видљивих, позитивних промена у понашању на нивоу појединаца, одељења и целе школе; - Сагледавање предности употребе радионица за решавање проблемских ситуација насиља.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - идентификују проблеме који настају као последица лоше комуникације у одељењу; - подстичу ученике на међусобно уважавање и сагледавање последица; - примењују знања о карактеристикама насилника, жртве и посматрача, врстама и нивоима насиља и поступању у складу са њима; - реализују васпитне планове подршке; - спроводе превентивне и интервентне поступке у складу са важећим прописима; - реализују радионице као један од начина за превенцију и решавање ситуација насиља.

 • 1. дан
  • Пажња, молим!
  • Нисам заборавио!
  • Пауза
  • Мир у судници!
  • Пауза
  • Насилник, жртва и посматрач
  • Ciberbylling
  • Пауза
  • Сада знамо како

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште Драгана Аничић, Катарина Миловановић 30 3.95
2 ОШ "Херој Роса Трифуновић", Краља Александра Обреновића бб, Александовац Драгана Аничић, Катарина Миловановић 28 3.95
3 ОШ "Димитрије Давидовић" Анте Протића 3, Смедерево Драгана Аничић, Катарина Миловановић 26 3.8
4 ОШ "Мића Станојловић" Доситејева 3, Коцељева Драгана Аничић, Катарина Миловановић 29 4
5 ОШ "Јован Поповић" Николе Тесле 73, Сусек Драгана Аничић, Катарина Миловановић 25 3.94
6 ОШ 2Бранислав Нушић" Балканска 31, Смедерево Драгана Аничић, Катарина Миловановић 18 3.83

Укупно учесника: 156 | Просечна оцена: 3.91