Лектира не боли- развој читалачке мотивације у дигиталном добу

Каталошки број програма: 932  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић Рите 1, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0658118029

Вјекослав Петришко, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0641210604

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ "Јово Курсула" Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић" Жича

Ана Милошевић, професор разредне наставе, ОШ "Јово Курсула" Краљево; Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ "Живан Маричић" Жича; Драгана Ђурић, професор српског језика и књижевности, ОШ "Живан Маричић" Жича; Светлана Филиповић, проф. српске књ. и језика са општом књ., ОШ“Јово Курсула“ Краљево

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање компетенција наставника за примену активне наставе и информационих технологија у настави српског језика ради повећања ефикасности наставе/учења, развоја читалачке мотивације и развијања кључних компетенција за целоживотно учење код ученика

Упознавање наставника: ● са значајем које читање има у развоју кључних компетенција за целоживотне учење ● постигнућима ученика на Писа тестирању ● значају и начинима мотивације ● карактристикама читалаца у дигиталној култури Оспособљавање наставника за : ● планирање и реализацију активне наставе ● планирање и реализацију књижевних радионица и контаката са писцима уживо или у дигиталном окружењу ● коришћење дигиталних алата у циљу развијања читалачке мотивације ● развој читалачке мотивације код ученика применом савремених метода и техника

Наставници и педагошки асистенти су по завршетку обуке оспособљени за нови приступ у обради књижевног дела уз примену радионица и информационих технологија, што ученицима омогућава разумевање текста уз активно учествовање у раду и повећану мотивисаност за читање кроз директно дружење са писцима. Стручним сарадницима и директорима у школи обезбеђује нови аспект сагледавања наставе и унпређења исте.

 • 1. дан
  • Зашто је читање важно?
  • Читалачка мотивација
  • Алати за развој мотивације
  • Мотивација за читање у дигиталном окружењу
  • Активна обрада лектире по моделима
  • Сценарио за час обраде лектире са употребом алата за развој читалачке мотивације
  • Завршна реч водитеља -евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена (без пореза) за групу 45 000 дин. Укључује 8 сати ефективне едукације и презентације, трошкове штампаног и видео материјала, сертификата, ауторства, реализације и координације програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Сомбор Ана Милошевић, Светлана Филиповић 19 3.92

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 3.92