Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Каталошки број програма: 145  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа;Јелица Миловановић; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика Јелица Миловановић; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Јелица Миловановић

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа;Јелица Миловановић; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика Јелица Миловановић; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Јелица Миловановић

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Овладавање и унапређивање вештинама вођења саветодавног разговора са адолесцентима и њиховим родитељима

Упознавање са релевантним принципима и теоријским приступима у процесу саветовања. Разумевање значаја и специфичности педагошко-саветодавног рада. Подршка осетљивости и личне компетенције за препознавање и решавање развојних проблема у адолесцентном периоду. Развијање вештина комуникације у саветодавном разговору. Јачање професионалне компетенције за организовање индивидуалног и групног саветодавног рада. Приступ и укључивање родитеља у саветодавни рад. Оспособљеност за вођење саветодавног разговора са ученицима и родитељима. Појачавање свесности о сопственим капацитетима за пружање помоћи и препознавање тренутка када упутити дете код одговарајућих стручњака.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Развојне карактеристике адолесцената Теоријски приступи и типови саветовања Облици и фазе саветодавног разговора Методе и технике саветодавног разговора Саветодавни рад са родитељима Развијање личне компетенције и укључивање стручне помоћи Етика саветодавног рада и најчешћи проблеми

30

дана: 1
бодова: 8

2.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 19 3.93
2 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", Краља Петра Првог 64, Свилајнац Светлана Свешко, Катарина Миловановић 29 3.92
3 Архитектонско-техничка школа, Војислава Илића 78, Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 27 3.65
4 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 30 3.57
5 Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке Девојке бр. 6, Ниш Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 19 3.91
6 Дом ученика средњих шккола, Стевана Немање бр 9, Вршац Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 28 3.79

Укупно учесника: 152 | Просечна оцена: 3.8