Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Каталошки број програма: 145  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа;Јелица Миловановић; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика Јелица Миловановић; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Јелица Миловановић

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа;Јелица Миловановић; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика Јелица Миловановић; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Јелица Миловановић

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Овладавање и унапређивање вештинама вођења саветодавног разговора са адолесцентима и њиховим родитељима

Упознавање са релевантним принципима и теоријским приступима у процесу саветовања. Разумевање значаја и специфичности педагошко-саветодавног рада. Подршка осетљивости и личне компетенције за препознавање и решавање развојних проблема у адолесцентном периоду. Развијање вештина комуникације у саветодавном разговору. Јачање професионалне компетенције за организовање индивидуалног и групног саветодавног рада. Приступ и укључивање родитеља у саветодавни рад. Оспособљеност за вођење саветодавног разговора са ученицима и родитељима. Појачавање свесности о сопственим капацитетима за пружање помоћи и препознавање тренутка када упутити дете код одговарајућих стручњака.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Развојне карактеристике адолесцената Теоријски приступи и типови саветовања Облици и фазе саветодавног разговора Методе и технике саветодавног разговора Саветодавни рад са родитељима Развијање личне компетенције и укључивање стручне помоћи Етика саветодавног рада и најчешћи проблеми

30

дана: 1
бодова: 8

2.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 19 3.93
2 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика "Свилајнац", Краља Петра Првог 64, Свилајнац Светлана Свешко, Катарина Миловановић 29 3.92
3 Архитектонско-техничка школа, Војислава Илића 78, Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 27 3.65
4 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 30 3.57
5 Дом ученика средњих школа Ниш, Косовке Девојке бр. 6, Ниш Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 19 3.91
6 Дом ученика средњих шккола, Стевана Немање бр 9, Вршац Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 28 3.79
7 Дом ученика средљих школа Зајечар, Скопљанска бб, Зајечар Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 29 3.82
8 Дом ученика средњих школа Суботица, Харамбашићева 22, Суботица Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 26 3.53
9 Дом ученика средњих школа Суботица, Харамбашићева 22, Суботица Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 16 3.98
10 Школа за музичке таленте Ћуприја, Милице Ценић бб, Ћуприја Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 28 3.92
11 Дом ученика средњих школа Ужице, Ужичке републике 116, Ужице Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 26 3.99
12 Угоститељско-туристичка школа Чајетина, Сердара Мићића 5, Чајетина Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 30 3.95
13 Гимназија "Јан Колар" са домом ученика, XIV војвођанске ударне словачке бригаде 12, Бачки Петровац Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 25 3.69
14 Основна школа "Свети Сава", Космајска 47, Младеновац Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 30 3.82
15 Дом ученика средњих школа Београд, Радоја Домановића 27, Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 25 3.66
16 Дом ученика средњих школа Београд, Радоја Домановића 27, Београд Светлана Свешко, Драгана Трифуновић, Катарина Миловановић 29 3.65

Укупно учесника: 416 | Просечна оцена: 3.8