Искористи час

Каталошки број програма: 395  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Данијела Ивановски, дипломирани педагог, ОШ Жарко Зрењанин, Качарево, ОШ Олга Петров, Банатски Брестовац

Данијела Ивановски, дипломирани педагог, ОШ Жарко Зрењанин, Качарево, ОШ Олга Петров, Банатски Брестовац; Жељка Бадрић, дипломирани педагог, ОШ Ђура Филиповић, Плочица и ОШ Предраг Кожић; Ана Владић, дипломирани педагог, ОШ Жарко Зрењанин, Качарево, ОШ Гоце Делчев, Јабука; Јасна Гајин Кајић, дипломирани педагог, Економско-трговинска школа Паја Mаргановић, Панчево

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за коришћење часа,као функционалне јединице наставе,подизање квалитета реализације часа,у складу са стандардима наставе и учења. Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.

1. Оспособљавање наставника за праћење и вредновање наставног часа у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, а у функцији праћења и самовредновања својих часова. 2. Обука наставника за израду индивидуалне припреме за час у складу са стандардима наставе и учења. 3. Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу, стварање радне атмосфере. 4.Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за рад на часу кроз оцењивање ученика у оквиру сваког одржаног часа и рационално коришћење времена проведеног у школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна тема Праћење и вредновање наставног часа Анализа стандарда наставе и учења Пауза Израда припреме за час у складу са с.н.у Мотивација ученика за учење Пауза Како то ја радим – реализација часа Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника 2.200,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Кнежевац, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра 1. Карађорђевића 13 Данијела Ивановски, Жељка Бадрић 30 3.79
2 Балетска школа, Нови Сад, Јеврејска 7 Данијела Ивановски, Ана Ракита 28 3.79
3 Школа примењених уметности, Добропољска 5, Шабац Данијела Ивановски, Ана Ракита 30 3.76
4 РЦ Ужице, Немањина 52 Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита 30 3.93
5 ОШ "Јован Јовановић Змај", Салаш, Зајечар Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита 28 4
6 Панчево, ОШ "Исидора Секулић", Сердар Јанка Вукотића 7 Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Јасна Гајин Кајић 30 3.78
7 ОШ "Ђура Јакшић" ЈНА 34, Ковин Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита, Јасна Гајин Кајић 30 3.95
8 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита, Јасна Гајин Кајић 30 3.57
9 ОШ "Милан Илић Чича", Књаза Милоша 88, Аранђеловац Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита, Јасна Гајин Кајић 30 3.91
10 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита, Јасна Гајин Кајић 22 3.98
11 ОШ "Паја Маргановић", Маршала Тита 88, Делиблато Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита, Јасна Гајин Кајић 24 3.83
12 Гимназија "Никола Тесла", Блок 11, 44 Апатин Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Ракита, Јасна Гајин Кајић 20 3.96
13 Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн" Гагаринова 1 Нови Сад Данијела Ивановски, Жељка Бадрић, Ана Владић, Јасна Гајин Кајић 30 3.87

Укупно учесника: 362 | Просечна оцена: 3.86