Дигитализација наставе физике

Каталошки број програма: 805  

Не

Друштво физичара Ниш, ул. Вишеградска 33, 18000 Ниш, dfn@pmf.ni.ac.rs, 018274660, , 018274660

Драгољуб Димитријевић, ddrag@pmf.ni.ac.rs, 018274660, 0631045195, 018274660

Љубиша Нешић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Лазар Раденковић, мастер физичар, Природно-математички факултет у Нишу

Љубиша Нешић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Лазар Раденковић, мастер физичар, Природно-математички факултет у Нишу

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника да део наставних садржаја обраде уз помоћ дигиталних технологија, пре свега компјутера и мобилних телефона.

Осбособљавање наставника да: - врше мерења уз помоћ мобилног телефона и компјутера, - употребљавају симулације у настави, - употребе поједине видео-игре или поједине примере из видео-игара у настави, - употребе видео-анализу за извођење појединих огледа.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих

1. дан Мобилни телефон као мерни уређај Симулације и видео-игре Планирање часа заснованог на дигиталним технологијама

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику