Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу

Каталошки број програма: 796  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Весна Милановић, мастер хемичар, Универзитет у Београду - Хемијски факултет; Владимир Вучковић, мастер, ОШ Јован Kурсула, и Средња школа Варварин; Василије Планић, мастер, Средња економска школа УШЋЕ,Трстеник

Весна Милановић, мастер хемичар, Универзитет у Београду - Хемијски факултет; Владимир Вучковић, мастер, ОШ Јован Kурсула, и Средња школа Варварин; Василије Планић, мастер, Средња економска школа УШЋЕ,Трстеник

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета наставе хемије у основним и средњим школама кроз ојачавање компетенција наставника у домену планирања наставног процеса и праћења и проверавања ученичких постигнућа

- Истицање специфичности наставе хемије и компетенција наставника неопходних за успешну реализацију наставе хемије. - Обучавање наставника за планирање наставног процеса кроз наставне ситуације у складу са циљевима наставе хемије и стандардима постигнућа за крај обавезног, односно средњег образовања уз одабир одговарајућих метода наставе/учења и наставних средстава. - Обучавање наставника за практиковање различитих видова праћења и проверавања ученичких постигнућа.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Процес наставе и учења хемије Планирањем наставе до боље хемијске писмености Праћење и проверавање ученичких постигнућа

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 CSU Leskovac Владимир Вучковић, Василије Планић 14 3.61

Укупно учесника: 14 | Просечна оцена: 3.61