Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Каталошки број програма: 147  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Природно-математички факултет у Крагујевцу

Далиборка Поповић, доктор педагошких наука, Природно-математички факултет у Крагујевцу; Наташа Вуковић, мастер професор, ОШ IV краљевачки батаљон, Краљево; Соња Јаћовић, дипломирани педагог, Центар за социјални рад Краљево; Светлана Дражовић, Клинички психолог, Центар за социјални рад у Краљеву; Весна Краварушић, доктор педагошких наука, Висока школа за васпитаче струк. студија Алексинац; Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ Митрополит Михаило

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Допринос смањењу вршњачког насиља, кроз унапређивање компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за сарадњу са породицом у области превенције вршњачког насиља.

- Сагледавање проблема вршњачког насиља и утврђивање ризичних и заштитних фактора који могу бити оквир за развијање механизама инхибиције вршњачког насиља - Анализа могућности унапређивања превентивног деловања у микросистемским окружењима-породици, предшколској установи, школи - Утврђивање значаја уважавања различитих перспектива у сагледавању улога у превенцији вршњачког насиља, са посебним освртом на значај партиципације и аутономије деце/ученика - Сагледавање могућности за унапређивање сарадње васпитно-образовне установе и породице и извођење практичних импликација за партнерско деловање са породицом. Израда могућег акционог плана партнерског деловања у области превенције вршњачког насиља, полазећи од специфичности системског окружења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Преглед теоријских и практичних сазнања о вршњачком насиљу Породица као фактор превенције вршњачког насиља Васпитно-образовна установа као фактор превенције вршњачког насиља Од сарадње ка партнерству са породицом у превенцији вршњачког насиља

30

дана: 1
бодова: 8

1.300,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи бб (Краљево) Далиборка Поповић, Весна Краварушић 28 3.95
2 ОШ "Ђура Јакшић", Конарево бб, Конарево Далиборка Поповић, Светлана Дражовић 13 3.97
3 ОШ "Ђура Јакшић", Конарево бб, Конарево Далиборка Поповић, Светлана Дражовић 25 3.99
4 ОШ "Јован Цвијић", Сирча Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 30 3.97
5 Средња медицинска школа Суботица, Београдски пут 126, Суботица Далиборка Поповић, Весна Краварушић 24 3.86
6 ОШ "Јован Јовановић Змај" Салаш Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 28 3.93
7 ОШ "Петафи бригада", 16. дивизије 34, Кула Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 27 3.83
8 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 23 3.76
9 ОШ "Свети Сава" Лоле Рибара 78, Пријепоље Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 23 3.8
10 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 30 3.76
11 ОШ "Нада Пурић" Владике Николаја 33, Ваљево Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 29 3.97
12 ОШ "12. децембар" Нова бб, Сјеница Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 30 3.9
13 Дом ученика средњих школа, Карађорђева 262, Краљево Далиборка Поповић, Светлана Дражовић 29 3.95
14 ОШ "Академик Радомир Лукић", Трг јединства 13, Милошевац Далиборка Поповић, Весна Краварушић 30 3.67
15 Шумарска школа, Карађорђева 262, Краљево Далиборка Поповић, Весна Краварушић 30 3.78
16 ОШ "Стефан Немања" Студеница Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 18 3.95
17 Услед епидемиолошке ситуације обука ће се реализовати на даљину Далиборка Поповић, Наташа Вуковић 30 3.95
18 Обука ће се одржати онлајн Далиборка Поповић, Весна Краварушић 30 3.83

Укупно учесника: 477 | Просечна оцена: 3.88