Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Каталошки број програма: 551  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598800,

Бојана Микарић, дипломирани професор енглеског језика , ПУ Врабац, Крагујевац; Сузана Милановић, специјалиста за драмско васпитање, ПУ Ђурђевдан; Виолета Раичевић, мастер васпитач, ПУ Врабац; Маја Марковић, дипломирани педагог, ПУ Врабац и Прва крагујевачка гимназија

Бојана Микарић, дипломирани професор енглеског језика , ПУ Врабац, Крагујевац; Сузана Милановић, специјалиста за драмско васпитање, ПУ Ђурђевдан; Виолета Раичевић, мастер васпитач, ПУ Врабац; Маја Марковић, дипломирани педагог, ПУ Врабац и Прва крагујевачка гимназија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Имплементација основних елемената Монтесори педагогије у свакодневну васпитно образовну праксу, унапређивање наставничких компетенција за примену алтернативних, нестандардних метода рада са децом

Креирање квалитетније средине за учење и употреба ефикаснијих начина реализације васпитно образовног рада; Подизање нивоа методичких знања наставника и васпитача релевантних за циљеве и исходе предмета/области, обогаћивањем метода, техника и принципа рада . Коришћење специфичних дидидактичких Монтесори материјала, подстицање наставника за отворен приступ у раду и мотивисање на коришћење алтернативних метода ван оквира устаљене праксе .

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Увод Тајне круга Монтесори вртићи некада и сада Изазови пројектног планирања и алтернативе у организација васпитно-образовног рада Израда групних пројекта Презентација групних пројекта Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника (48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 4 Бојана Микарић, Сузана Милановић 28 3.82
2 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.99
3 ОШ "Карађорђе", Карађорђева, Рача Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.88
4 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 29 3.97
5 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Бојана Микарић, Сузана Милановић, Маја Марковић 30 3.99

Укупно учесника: 147 | Просечна оцена: 3.93