Самоевалуацијом до квалитне школе

Каталошки број програма: 643  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Славко Ђокић, проф. књижевности и српског језика, Техничка школа; Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа, Пожега

Славко Ђокић, проф. књижевности и српског језика, Техничка школа; Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа, Пожега

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа свести наставника о неопходности сталног унапређивања сопственог рада и о значају самоевалуације као основе за побољшање квалитета рада у школама. Развијање културе самоевалуације у школи.

Оспособљавање наставника за планирање и спровођење самоевалуације на различитим нивоима у школи у функцији унапређивања сопственог рада и квалитета рада школе. Развијање вештина за примену различитих метода и техника самоевалуације. Оспособљавање за израду акционих планова на основу резултата самоевалуације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Представљање Квалитетна школа Самоевалуација као услов обезбеђивања квалитета рада школе Методе, технике и инструменти самоевалуације Израда акционих планова Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 23 3.92
2 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.95
3 Техничка школа Гоша - Смедеревска Паланка Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 27 3.8
4 Техничка школа Гоша - Смедеревска Паланка Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.75
5 Туристичко-угоститељска школа - Чајетина Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 20 3.91
6 Техничка школа Вука Караџића 32 Бајина Башта Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.94
7 ОШ Светозар Марковић-Бродарево Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.94
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 28 3.95
9 Хотел Палас - Београд Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.92
10 Угоститељско-туристичка школа - Врњачка Бања Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.96
11 ОШ Вук Караџић-Кнић Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 25 3.96
12 Хотел Славија - Београд Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 16 3.91
13 Економско-угоститељска школа - Аранђеловац Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 27 3.97
14 Шумарска школа-Краљево Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 26 3.92
15 ОШ Свети Сава - Бајина Башта Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.9
16 Прва основна школа - Ваљево Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.97
17 Пољопривредна школа -Футог Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 21 3.89
18 Техничка школа-Раковица Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 29 3.93
19 Електротехничка школа Земун, Наде Димић 4, Земун Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 3.93
20 Техничка школа Пожега Славко Ђокић, Снежана Стаматовић 30 4

Укупно учесника: 528 | Просечна оцена: 3.92