Рад са тешким родитељима

Каталошки број програма: 139  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd; Катарина Станић, дипломирани психолог, Средња медицинска школа

Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd; Катарина Станић, дипломирани психолог, Средња медицинска школа; Мирјана Лажетић, дипломирани машински инжењер, Машинска школа Радоје Дакић; Олгица Гигић, дипломирани психолог, Предшколска установа Раковица

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина учитеља, наставника, стручних сарадника и менаџмента школеза сарадњу са родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу са школом

-Стицање знања о основним типовима "тешких родитеља" и њиховим тенденцијама у понашању које отежавају и блокирају ефикасни сарадњу. -Разумевање понашања „тешких родитеља„ и његових ефеката, -Обука наставника о начинима за превазилажење непријатних осећања -Овладавање техникама за редуковање негативног стреса -Унапређење знања и вештина у раду са пасивним родитељима -Унапређење знања и вештина у раду са пасивно- агресивним родитељима -Унапређење знања и вештина у раду са агресивним родитељима -Унапређење знања и вештина у раду са манипулативним родитељима -Овладавање вештинама и начинима за излазак из расправе тако да обе стране буду победници -Стицање знања о давању повратне информације тешким родитељима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Ко су тешки родитељи Разумевање понашања тешких родитеља и његових ефеката Не(контрола) расположења у раду са родитељима и до чега доводи Како људи превазилазе (управљају) непријатним осећањима Стрес- начини за редуковање стреса 2. дан Рад са пасивним родитељима Рад са пасивно-агресивним родитељима Карактеристике пасивно-агресивних родитеља, начин реаговања, препоруке за рад са њима Рад са манипулативним родитељима Како да обе стране из расправе изађу задовољне Како дати повратну информацију родитељима

30

дана: 2
бодова: 16

4.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Скадарлија", Француска 26, Београд Катарина Крстић, Катарина Станић 28 3.9
2 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Катарина Станић, Мирјана Лажетић 29 3.9
3 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Катарина Станић, Мирјана Лажетић 27 3.93
4 Основна школа "Ђура Јакшић" Канарево брдо 2, Београд Катарина Крстић, Катарина Станић 30 3.98
5 ПУ Раковица, Вртић "Орашчић", Видиковачки венац 79, Београд Катарина Станић, Олгица Гигић 28 3.99
6 Основна школа "Ратко Митровић", Омладинских бригада 58, Нови Београд Катарина Крстић, Катарина Станић 27 3.92
7 Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Катарина Крстић, Катарина Станић 30 3.93
8 Дом ученика средње ПТТ школе, Здравка Челара 16, Београд Катарина Станић, Мирјана Лажетић 26 3.93
9 Основна школа " Раде Кончар", Златиборска 44, Земун Катарина Крстић, Катарина Станић 30 4
10 Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић", Цара Душана 143, Земун Катарина Крстић, Катарина Станић 30 3.93
11 Музичка школа "Марко Тајчевић", Бранка Радичевића бр. 27а, Лазаревац Катарина Станић, Мирјана Лажетић 21 3.95
12 Школа за машинство и уметничке занате "Техноарт Београд", Светог Николе 39, Београд Катарина Крстић, Катарина Станић 24 3.9
13 Основна школа "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1, Инђија Катарина Станић, Мирјана Лажетић 26 3.94
14 Основна школа "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Катарина Станић, Мирјана Лажетић 30 3.74
15 Основна школа " НХ Душан Дугалић", Ђердапска 19, 11000 Београд Катарина Крстић, Олгица Гигић 29 3.85
16 Политехничка школа Пожаревац, Јована Шербановића 5, Пожаревац Катарина Станић, Олгица Гигић 30 3.93
17 Предшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Београд Катарина Станић, Олгица Гигић 30 3.95
18 ОШ "Доситеј Обрадовић", Трг Светог Саве 3, Омољица Катарина Станић, Мирјана Лажетић 30 3.98
19 Основна школа "20.октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд Катарина Крстић, Олгица Гигић 25 3.87
20 Основна школа "20.октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд Катарина Станић, Мирјана Лажетић 20 3.87
21 Огледна основна школа "Владислав Рибникар" Катарина Крстић, Мирјана Лажетић 30 3.91
22 Основна школа "Ђура Филиповић", Светог Саве 1, Плочица Катарина Станић, Мирјана Лажетић 30 3.96
23 Основна школа "Милоје Чиплић", Маршала Тита 6, Нови Бечеј Катарина Станић, Мирјана Лажетић 30 3.98
24 Основна школа "Петар Кочић", Првомајска 79, Земун Катарина Станић, Олгица Гигић 24 3.97
25 Основна школа "Влада Аксентијевић", Поенкареова 8, Београд Катарина Станић, Мирјана Лажетић 30 3.95

Укупно учесника: 694 | Просечна оцена: 3.93