Рад са тешким родитељима

Каталошки број програма: 139  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd; Катарина Станић, дипломирани психолог, Средња медицинска школа

Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Beograd; Катарина Станић, дипломирани психолог, Средња медицинска школа; Мирјана Лажетић, дипломирани машински инжењер, Машинска школа Радоје Дакић; Олгица Гигић, дипломирани психолог, Предшколска установа Раковица

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина учитеља, наставника, стручних сарадника и менаџмента школеза сарадњу са родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу са школом

-Стицање знања о основним типовима "тешких родитеља" и њиховим тенденцијама у понашању које отежавају и блокирају ефикасни сарадњу. -Разумевање понашања „тешких родитеља„ и његових ефеката, -Обука наставника о начинима за превазилажење непријатних осећања -Овладавање техникама за редуковање негативног стреса -Унапређење знања и вештина у раду са пасивним родитељима -Унапређење знања и вештина у раду са пасивно- агресивним родитељима -Унапређење знања и вештина у раду са агресивним родитељима -Унапређење знања и вештина у раду са манипулативним родитељима -Овладавање вештинама и начинима за излазак из расправе тако да обе стране буду победници -Стицање знања о давању повратне информације тешким родитељима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Ко су тешки родитељи Разумевање понашања тешких родитеља и његових ефеката Не(контрола) расположења у раду са родитељима и до чега доводи Како људи превазилазе (управљају) непријатним осећањима Стрес- начини за редуковање стреса 2. дан Рад са пасивним родитељима Рад са пасивно-агресивним родитељима Карактеристике пасивно-агресивних родитеља, начин реаговања, препоруке за рад са њима Рад са манипулативним родитељима Како да обе стране из расправе изађу задовољне Како дати повратну информацију родитељима

30

дана: 2
бодова: 16

4.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Скадарлија", Француска 26, Београд Катарина Крстић, Катарина Станић 28 3.9
2 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Катарина Станић, Мирјана Лажетић 29 3.9
3 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Катарина Станић, Мирјана Лажетић 27 3.93
4 Основна школа "Ђура Јакшић" Канарево брдо 2, Београд Катарина Крстић, Катарина Станић 30 3.98
5 ПУ Раковица, Вртић "Орашчић", Видиковачки венац 79, Београд Катарина Станић, Олгица Гигић 28 3.99
6 Основна школа "Ратко Митровић", Омладинских бригада 58, Нови Београд Катарина Крстић, Катарина Станић 27 3.92
7 Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Катарина Крстић, Катарина Станић 30 3.93
8 Дом ученика средње ПТТ школе, Здравка Челара 16, Београд Катарина Станић, Мирјана Лажетић 26 3.93
9 Основна школа " Раде Кончар", Златиборска 44, Земун Катарина Крстић, Катарина Станић 30 4
10 Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић", Цара Душана 143, Земун Катарина Крстић, Катарина Станић 30 3.93

Укупно учесника: 285 | Просечна оцена: 3.94