ПРЕНОСИВЕ (ТРАНСВЕРЗАЛНЕ) ВЕШТИНЕ У ОБРАЗОВАЊУ – ЗА КОРАК ИСПРЕД

Каталошки број програма: 641  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац, vsvasdirektor@hemo.net, 013831527, 013831628, 013831527

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 013839201, 0692441985, 013831527

Тања Недимовић, доц. др, Висока школа струковних студија „Михаило Палов”; Ивана Ђорђев, др, Висока школа струковних студија „Михаило Палов”

Тања Недимовић, доц. др, Висока школа струковних студија „Михаило Палов”; Ивана Ђорђев, др, Висока школа струковних студија „Михаило Палов”; Предраг Пртљага, др, Висока школа за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац; Александар Стојановић, проф. др, Учитељски факултет, Београд, Висока школа, Вршац

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и унапређивање преносивих (трансверзалних) вештина запослених у васпитно-образовним установама, као и компетенција за њихову примену у свакодневном васпитно-образовном раду.

1. Унапредити знања учесника о преносивим (трансверзалним) вештинама и њиховом значају за функционисање у савременом свету; 2. оснажити преносиве (трансверзалне) вештине учесника, посебно комуникацијске, организационе и личне вештине; 3. мотивисати учеснике на осмишљавање и реализацију активности којима се преносе, усвајају и унапређују преносиве (трансверзалне) вештине у свакодневном наставном раду; 4. оспособити учеснике за употребу преносивих (трансверзалних) вештина у васпитно-образовном процесу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколсој установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Шта су преносиве (трансверзалне) вештине? Разлози за унапређивање преносивих (трансверзалних) вештина Оснаживање преносивих (трансверзалних) вештина запослених у васпитно-образовним установама Примена преносивих (трансверзалних) вештина у непосредном васпитно-образовном раду

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов"; Омладински трг 1; 26300 Вршац; Центар за целоживотно учење Тања Недимовић, Ивана Ђорђев, Предраг Пртљага, Александар Стојановић 17 3.82
2 Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов"; Омладински трг 1; 26300 Вршац; Центар за целоживотно учење Тања Недимовић, Ивана Ђорђев, Предраг Пртљага, Александар Стојановић 27 3.92

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.87