Примена GeoGebrе у настави математике у основним и средњим школама

Каталошки број програма: 359  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Данијела Марковић, danijela.markovic972@gmail.com, 018202300, 0695886400,

Јелена Милошевић, доктор наука, доцент, Природно-математички факултет Ниш; Милена Ђорђевић, наставник математике, Економска школа Ниш

Јелена Милошевић, доктор наука, доцент, Природно-математички факултет Ниш; Милена Ђорђевић, наставник математике, Економска школа Ниш; Марина Милошевић, наставник математике, Економска школа Ниш

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање ИКТ компетенција наставника за примену софтвера GeoGebra у настави математике

Савладавање основних алата из програмског пакета GeoGebra; развијање вештина и начина рада наставника који су у функцији мотивисања ученика за учење математике; јачање стручних компетенција наставника; подстицање креативности наставника; усвајање флексибилнијег и креативнијег приступа подучавању у настави математике; популаризација и модернизација математике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих

1. дан Увод у програм Излагање о софтверу GeoGebra Пауза Демонстрација коришћења алата Пауза Презентација часа Пауза Планирање примене стечених знања

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Милена Ђорђевић, Марина Милошевић 21 3.93
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Милена Ђорђевић, Марина Милошевић 9 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.97