Методички приступ обради граматичких садржаја у млађим разредима путем интегративне наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 844  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ „Милан Ракић„ Мионица; Катарина Чарапић, Професор српског језика и књижевности, Средња школа „Мионица„; Оливера Петровић, Дипломирани педагог, ОШ „Милан Ракић, Мионица;

Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ „Милан Ракић„ Мионица; Оливера Петровић, Дипломирани педагог, ОШ „Милан Ракић, Мионица; Андријана Шикл-Ерски, професор разредне наставе - докторанд , ОШ „Јован Ристић„, Борча, Београд;

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно и методичко усавршавање учитеља кроз упознавање са иновативним методама обраде граматичких садржаја путем интегративне наставе.

Јачање професионалних компентенција учитеља за креативнију и разноврснију реализацију наставе граматике. Обучавање учитеља за планирање, реализацију и организацију наставе граматике путем интегративне наставе у амбијенталним учионицама. Оспособљавање учитеља за примену унутарпредметне, међупредметне и целовите интеграције наставних садржаја. Оспособљавање учитеља за организацију кооперативног учења при обради и утврђивању граматичких садржаја. Подстицање учитеља за проналажење креативних начина евалуације интегративних часова/дана и њихова примена у пракси. Активирање учитеља за сагледавањем важности развијања индивидуализованог приступа у раду са децом.

наставник разредне наставе
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаИновативни облици наставеОблици интеграцијеКреирање интегративне активности2. недељаФонетикаОбрада слога и унутарпредметна интеграцијаКреирање сценарија унутарпредметне интеграције3. недељаМорфологија и синтаксаАмбијентална интегративна наставаКреирање сценарија међупредметне интеграције4. недељаЈезик и језичка култураПравописВредновање (евалуација) интегративног дана5. недељаКреирање сценарија међусистемске интеграцијеАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 35

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.