ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности

Каталошки број програма: 606  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„ Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић„;

Данка Тешић, професор разредне наставе, ОШ „Живан Маричић„ Жича; Светлана Веселић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Стерија Поповић„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставне праксе и подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и рад на развоју међупредметних компетенција

Упознавање наставника са начинима ефикасног планирања наставе која подразумева повезивање садржаја различитих предмета Унапређивање квалитета наставе и учења кроз обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције и пружање подршке наставницима у развијању стратегија учења које ученике воде ка функционалним знањима. Развијање компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗашто функционално знање?Мултидисциплинарност игра или озбиљан рад?Мултидисциплинарни приступ у наставиМултидисциплинарност у праксиЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.