Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Каталошки број програма: 1127  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Милија Ралевић, Професор српског језика и књижевности, ОШ ,,Бранко Радичевић“ –Велика Моштаница

Јела Стевановић, Професор разредне наставе, ОШ „Павле Поповић“ ; Сања Јанковић, Дипломирани педагог, ОШ ,,Бранко Радичевић“ – Велика Моштаница; Милија Ралевић, Професор српског језика и књижевности, ОШ ,,Бранко Радичевић“ –Велика Моштаница

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подстицање запослених у основним школама да кроз заједништво, деца-родитељи-наставници... развију способност иницијативе и реализације идеја. Планско јачање васпитне улоге школе оснаживање капацитета наставника за изградњу и одржавање угледа.

1. Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учествовања у реализацији часа, којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. 2. Израда припреме за радионицу која предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју. 3. Креирање амбијента за развој ученика и наставног кадра, неговање радне етике, добрих односа и атмосфере у школи.

1. Имплементација пројекта Секундарне сировине-Рециклажа у стратешка документа Школе. 2. Развијене стручне компетенције полазника програма које ће обезбедити подршку ученицима и родитељима, а усмерене на примену компетенција ученика. 3. Полазници програма подстакнути и оснажени на организовање радионица, филмова, манифестација у циљу умрежавања ученика и запослених на свим нивоима, уз сарадњу родитеља и шире друштвене заједнице. 4. Подршка у осмишљавању активности усмерених ка развијању иновативности, креативном решавању проблема и подстицању процеса искуственог и активног учествовања.

 • 1. дан
  • Пријављивање полазника програма, међусобно упознавање, шта очекујем од програма стручног усавршавања
  • Законски оквир пројекта Секундарне сировине-Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса
  • Пауза
  • Сличности и разлике са редовном наставом, ваннаставним активностима, секцијама, 40-на норма
  • Модел подршке радионица Секундарне сировине-Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса
  • Пауза
  • Групни рад на креирању и формирању предлога глобалног и оперативног плана радионице пројекта
  • Пауза
  • Умрежавање са родитељима, локалном заједницом, умрежавање школа, извештаји о реализацији пројектa
  • Испуњавање анкетних листића (мотивација запослених у овом делу васпитно-образовног процеса)
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 850, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава програм, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа "Марко Трајчевић", Бранка Радичевића 27а, Лазаревац Јела Стевановић, Милија Ралевић 30 3.91
2 ОШ "Аца Милосављевић", Школска 7, Рушањ-Београд Јела Стевановић, Милија Ралевић 30 3.93
3 ОШ "Дражевац", Дражевац 146, Дражевац Јела Стевановић, Милија Ралевић 30 3.99
4 ОШ "Милоје Павловић", НХ Милосава Влајића 1, Београд Милија Ралевић, Јела Стевановић 28 3.94
5 ОШ "Милоје Павловић", НХ МИлосава Влајића 1, Београд Милија Ралевић, Јела Стевановић 20 3.93

Укупно учесника: 138 | Просечна оцена: 3.94