Пројектно оријентисана настава

Каталошки број програма: 562  

Не

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260, ,

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111,

Радоје Кошанин, дипломирани математичар, ОШ ,,Вожд Карађорђе„ Ниш

Радоје Кошанин, дипломирани математичар, ОШ ,,Вожд Карађорђе„ Ниш; Иван Анић, доцент, Природно математички факултет, Нови Сад, ИТС – Висока школа струковних студија за ИТ, Београд; Александра Прокопијевић, професор српског језика и књижевности, Средња школа за информационе технологије, Београд

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција за организацију наставе која води развоју функционалних знања ученика.

Оспособљавање наставника за организацију пројектно оријентисане наставе у циљу развоја функционалних знања и истраживачког духа ученика, као и потребе за примену школског знања у свакодневном животу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данПедагошко психолошки аспекти учења кроз пројектно оријентисану наставуПаузаИскуства развијених школских система у организацији пројектно оријентисане наставеУвод у радионицу "Мој час пројектне наставе"Пауза за ручакРадионица "Мој час пројектне наставе"ПаузаПрезентација радионичарских радоваПовратна информација реализатора о презентованим радовимаЗаокруживање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. У цену су укључени сви порези и доприноси, изнајмљивање простора и додатне опреме, путни трошкови и хонорари реализатора, материјали за учеснике, као и ручак и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Institut za moderno obrazovanje, Masarikova 5, Beograd Александра Прокопијевић, Иван Анић 21 3.93
2 Економско трговинска школа, 16. октобра бб, Смедерево Радоје Кошанин, Иван Анић 30 3.58
3 Средња школа за информационе технологије Александра Прокопијевић, Иван Анић 25 3.77
4 Панчина 1, Београд, ОШ "1300 каплара" Александра Прокопијевић, Иван Анић 24 3.95
5 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање Александра Прокопијевић, Иван Анић 22 3.96
6 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје Александра Прокопијевић, Иван Анић 30 3.43
7 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје Александра Прокопијевић, Иван Анић 30 3.57
8 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образованје Александра Прокопијевић, Иван Анић 17 3.84

Укупно учесника: 199 | Просечна оцена: 3.75