Употребом ИКТ до успешнијег наставника и ученика

Каталошки број програма: 759  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Бобан Гајић, Дипломирани филолог , ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац; Љиљана Дељанин, Мастер , Ош „Вук Караџић“ у Блажеву

Бобан Гајић, Дипломирани филолог , ОШ „Велизар Станковић Корчагин“ Велики Шиљеговац; Љиљана Дељанин, Мастер , Ош „Вук Караџић“ у Блажеву

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење знања наставника за самосталну употребу ИКТ у редовној и настави у ванредним околностима с циљем остваривања исхода и праћења постигнућа ученика

Оснаживање знања наставника за планирање и реализацију наставне јединице уз функционалну примену ИКТ; Побољшање способности наставника за креирање задатака и радних листова у одабраним веб-алатима; Унапређивање ефикасности наставника у формативном оцењивању које се ослања на постигнућа ученика путем ИКТ; Унапређење знања наставника за креирање сопственог блога у циљу промоције предмета међу ученицима путем интернета;

Након обуке полазници ће моћи да: -самостално користе одабране ИКТ и веб-алате у настави; -успешније организују час користећи ИКТ; -функционално користе ИКТ у праћењу и вредновању постигнућа ученика; -промовишу свој рад путем интернет платформи и блогова.

 • 1. дан
  • „Хајде да се повежемо“ – представљање и уводне активности
  • Примена информационо-комуникационих технологија у настави – теоријски приступ
  • Како уз помоћ ZOOM платформе и платформе Е-учионица одржати онлајн час
  • Израда онлајн тестова уз помоћу веб-алата ClassMarker
  • ИКТ у служби квалитетнијег формативног оцењивања
  • Креирање блога у сврхе унапређења наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.