"Добра сарадња између родитеља и наставника"

Каталошки број програма: 8  

Не

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију, Рајкаод Расине 11,11000 Београд, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 06580177004

Дивна Димитријевић, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 0658017004

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Успостављање квалитетне сарадње између родитеља и наставника подизањем нивоа квалитета комуникације између наставника и родитеља.

Стицање знања о разумевању понашања родитеља сходно различитости родитеља по темпераменту, социјално-друштвеним, породичним околностима. Стицање знања о различитим типовима родитеља. Унапређење знања у раду са „тешким родитељима“. Унапређење знања и вештина у сналажењу у конфликтним ситуацијама. Овладавање вештинама које ће наставницима помоћи да лакше уоче манипулацију у комуникацији. Унапређење знања и вештина у успостављању равноправне комуникације на релацији родитељ-наставник. Овладавање начинима за давање повратне информације „тешким родитељима“.

Наставник ће бити у стању да успостави добар ниво комуникације са „тешким родитељима“ и да буде креатор добре климе за сарадњу између родитеља и наставника, а самим тим и сарадње између родитеља и школе. Наставник ће бити у стању да избегне излагање стресу у „тешким разговорима“ са родитељима.Наставник ће бити у стању да пружи повратну информацију родитељу на конструктиван начин.

  • 1. дан
    • " Добра сарадња између родитеља и наставника"

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2500,00 рсд. У цену је урачунат комплетан штампани материјал за обуку, послужење и израда сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Свети Сава" Дивна Димитријевић, Јелена Динић 24 3.9

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.9