Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси

Каталошки број програма: 645  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Весна Ераковић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева;

Весна Ераковић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева; Радмила Пимић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Увођење родитеља у наставни процес и развој сарадничких ( партнерских) односа између наставника, ученика и родитеља у циљу што бољег повезивања актера образовног процеса, развоја комуникације и остваривања постављених циљева наставе.

организовање подстицајне средине за учење у складу са дечјим интересовањима и образовним потребама укључивање родитеља у образовни процес примена интерактивних метода у подучавању,кооперативног учења и разних техника групног рада интегрисано подучавање и тематско планирање и повезивање образовних садржаја и процеса наставе рад у тиму,групи,управљање тимом и групном динамиком у одељењу креирање и неговање партнерског односа са породицом подстицање и развој демократских принципа код деце и родитеља

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПОРОДИЦА - ПРИРОДНО ОКРУЖЕЊЕ ДЕТЕТАШКОЛАСАРАДЊА УЧИТЕЉА (НАСТАВНИКА ) И РОДИТЕЉА УЧЕНИКАПРОЈЕКТНА НАСТАВАТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕТЕМАТСКИ ДАНРАДИОНИЦА - ТЕМАТСКИ ДАН

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.