Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси

Каталошки број програма: 645  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Весна Ераковић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева;

Весна Ераковић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева; Радмила Пимић, мастер, ОШ,,Мића Станојловић" Коцељева;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Увођење родитеља у наставни процес и развој сарадничких ( партнерских) односа између наставника, ученика и родитеља у циљу што бољег повезивања актера образовног процеса, развоја комуникације и остваривања постављених циљева наставе.

организовање подстицајне средине за учење у складу са дечјим интересовањима и образовним потребама укључивање родитеља у образовни процес примена интерактивних метода у подучавању,кооперативног учења и разних техника групног рада интегрисано подучавање и тематско планирање и повезивање образовних садржаја и процеса наставе рад у тиму,групи,управљање тимом и групном динамиком у одељењу креирање и неговање партнерског односа са породицом подстицање и развој демократских принципа код деце и родитеља

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПОРОДИЦА - ПРИРОДНО ОКРУЖЕЊЕ ДЕТЕТАШКОЛАСАРАДЊА УЧИТЕЉА (НАСТАВНИКА ) И РОДИТЕЉА УЧЕНИКАПРОЈЕКТНА НАСТАВАТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕТЕМАТСКИ ДАНРАДИОНИЦА - ТЕМАТСКИ ДАН

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Весна Ераковић, Радмила Пимић 27 3.77
2 ОШ "Мића Станојловић", Коцељева Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.96
3 ОШ "Мића Станојловић", Коцељева Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.9
4 ОШ "Мића Станојловић", Коцељева Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.96
5 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Весна Ераковић, Радмила Пимић 27 3.93
6 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Весна Ераковић, Радмила Пимић 29 3.91
7 Владимирци, ОШ "Жика Поповић" Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.93
8 Ниш, ОШ "Свети Сава" Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.89
9 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.92
10 ОШ "Доситеј Обрадовић", Волујац Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.94
11 ОШ "Јован Цвијић", Дебрц Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.89
12 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Весна Ераковић, Радмила Пимић 27 3.97
13 Алексиначки Рудник, ОШ "Јован Јовановић Змај" Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.93
14 Крагујевац, ОШ "Ђура Јакшић" Весна Ераковић, Радмила Пимић 24 3.93
15 ОШ "Ђура Јакшић" Каћ Весна Ераковић, Радмила Пимић 25 4
16 ОШ "Рајко Михаиловић", Бањани Весна Ераковић, Радмила Пимић 28 3.89
17 Бачко Добро Поље, ОШ "Вук Караџић" Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.9
18 Радљево, ОШ "Душан Даниловић" Весна Ераковић, Радмила Пимић 26 3.95
19 Сремска Каменица, ОШ "Јован Јовановић Змај" Весна Ераковић, Радмила Пимић 30 3.94

Укупно учесника: 543 | Просечна оцена: 3.92