Савремене технологије у функцији учења и евалуације стеченог знања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 729  

Да

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ОБРАЗОВАЊЕ LUDUS EDUCANS, КНИЋАНИНОВА 3, ivanbbc5@gmail.com, 063322453, 0648446529

Иван Бабић, ivanbbc5@gmail.com, 063322453, 0648446529

Гордана Николић, Доктор дефектолошких наука, Педагошки факултет у Сомбору ; Мирјана Тркуља, Психолог, Слободан стручњак у образовању; Радица Ристић, Мастер учитељ, Основна школа „Вук Караџић”

Гордана Николић, Доктор дефектолошких наука, Педагошки факултет у Сомбору ; Мирјана Тркуља, Психолог, Слободан стручњак у образовању; Радица Ристић, Мастер учитељ, Основна школа „Вук Караџић”

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање компетенција наставника стицањем знања и вештина потребних за повезивање дигиталног и непосредног приступа у процесу учења и процени усвојених садржаја.

1. Упознавање учесника са различитим приступима учења и вредновања у понуди информационих технологија; 2. Oспособљавање за коришћење платформе „Луеду Научи се, човече ” 3. Разумевање употребне вредности дигиталног алата у виду квиза као мотивационог фактора у процесу наставе; 4. Оспособљавање за креирање питања у процесу учења и вредновања наученог; 5. Упознавање са значајем повратне информације као подстицаја за учење 6. Усвајање вештина потребних за диверзификацију садржаја и питања које носи платформа - у односу на интересовања ученика (од тешкоћа у учењу до даровитости); 7. Стицање знања о значају базе података која се односи на питања, видове прилагођавања садржаја и размене искустава и примера добре праксе

Наставници ће унапредити своје компетенције за коришћење и развој платформи за учење, тако што ће: - разумети важност и ефикасности у процесу учења и мотивисању ученика за самостално учење и задовољство у том процесу, - усвојити знања за препознавање потреба ученика и диверзификацију садржаја, - усвојити знања и вештине за коришћење едукативне платформе „Луеду Научи се, човече ” и коришћење повратних информација које добија из платформе зарад унапређења наставе, - усвојити знања и вештине потребна за умрежавање наставника на понуђеној платформи, - унапредити вештине у процесу виртуалног процењивања знања ученика.

 • 1. недеља
  • Различити приступи и модели наставе усмерене на креативно учење и мишљење као и образовна постигнућа
 • 2. недеља
  • ИКТ у настави
 • 3. недеља
  • Kвиз и игра у функцији учења и самомотивисања ученика
 • 4. недеља
  • Едукативна платформа „Луеду Научи се, човече ”- обука за примена у настави

45

недеља: 4
бодова: 32

4, 200 динара + ПДВ за индивидуалну пријаву 3.600 динара + ПДВ за групе од минимум 20 учесника Обука носи 32 бода стручног усавршавања и траје 4 недеље