Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Каталошки број програма: 27  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Маријана Тадић, мастер психолог, Установа за децу и младе са аутизмом „Шабац„; Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић„, Београд; Ружица Петровић Гашевић, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности детета и ученика у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања

- Стицање знања о значају пожељног дисциплинског приступа за правилан развој детета - Упознавање с врстама, особеностима, предностима и недостацима различитих васпитних стилова - Упознавање с врстама непожељних дисциплинских приступа и њиховим краткорочним и дугорочним последицама - Упознавање с врстама и краткорочним и дугорочним последицама пожељних дисциплинских приступа и техника - Стицање знања о примени пожељних дисциплинских приступа и техника - Упознавање са значајем и врстама невербалне комуникације у примени дисциплинских приступа и техника - Препознавање и управљање негативним емоцијама које се могу јавити током примене техника дисциплиновања - Оснаживање компетенција за промоцију ненасилних и ефикасних приступа у дисциплиновању

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Значај дисциплиновања за развој детета 2. Неефикасни и (или) штетни приступи и технике дисциплиновања 3. Ефикасни и ненасилни приступи и технике дисциплиновања

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крушевац Маријана Тадић, Маја Матејић 28 3.98
2 Крушевац Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 28 3.99
3 Крушевац Маријана Тадић, Маја Матејић 27 3.99
4 Крушевац Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 29 3.97
5 Крушевац Маријана Тадић, Маја Матејић 26 3.93
6 ОШ "Ђура Јакшић", Топоница бб Маријана Тадић, Биљана Михаиловић 14 3.94
7 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита" Маријана Тадић, Маја Матејић 30 3.91
8 ОШ "Душан Јерковић", Банатски Карловац Ружица Петровић Гашевић, Марина Поповић 25 3.95
9 Рума, ПУ "Полетарац", ДВ "Центар", Вељка Дугошевића 144 Маријана Тадић, Маја Матејић 30 3.8
10 ОШ "Вук Караџић", Доситејева 3, Бачка Паланка Биљана Михаиловић, Ружица Петровић Гашевић 25 3.98

Укупно учесника: 262 | Просечна оцена: 3.94