Како организовати рад у бироу за учење – стандарди рада и оцењивања у бироу за учење без обзира на профил

Каталошки број програма: 913  

Не

Удружење наставника М Форум, Ниш , Његошева 50 А Ниш, bubanis@gmail.com, 0641523222, 0649125309,

Љубинка Динић, bubanis@gmail.com, 0641523222, 0641523222,

Љубинка Динић, Дипломирани економиста, „Правно-пословна школа Ниш”, Ниш; Мирослав Станчић, Дипломирани економиста, Teхничка школа Књажевац;

Љубинка Динић, Дипломирани економиста, „Правно-пословна школа Ниш”, Ниш; Мирослав Станчић, Дипломирани економиста, Teхничка школа Књажевац;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања, вештина и ставова наставника за правилан рад и вредновање постигнућа ученика из предмета Обука у бироу у подручју рада економија, право администрација без обзира на образовни профил.

Стицање знања о начину организовања процеса рада у бироима за учење уз поштовање педагошких захтева; Стицање знања и вештина о развијању компетенција код ученика базираних на курикулуму; Стицање знања о специфичностима оцењивања и развијања самоодговорности за учење и напредовање код ученика.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. дан1. Представљање програма и упознавање са учесницима2.Симулација као основни метод радаПауза за кафу3.Организација рада: фаза јединственог радаПауза за ручак4.Организација рада: фаза подељеног радаПауза за кафу5. Педагошки захтеви 2. данРазвијање компетенцијаКомпетенције у различитим образовним профилимаПауза за кафуОцењивање у бироу – израда критеријума по компетенцијамаПауза за рзчакОцењивање у бироу – табеле за оцењивањеПауза за кафуВредновање програма

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма по учеснику износи 3 000 динара. Цена је пројектована за групу од 20 учесника. Цена покрива хонораре реализатора, порезе, доприносе, трошкове организатора. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује и трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Pravno poslovna škola Niš Љубинка Динић, Мирослав Станчић 29 3.94

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.94