Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 503  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Златица Геров, мастер инжењер машинства, Техничка школа Књажевац

Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Златица Геров, мастер инжењер машинства, Техничка школа Књажевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Унапређивање компетенција запослених у промоцији образовне установе, наставних и ваннаставних активности, путем различитих врста дигиталног маркетинга и примена стечених знања у покретању и спровођењу маркетиншке кампање на интернету

- Стицање основних знања о појму и различитим врстама дигиталног маркетинга. - Разумевање значаја коришћења различитих канала и средстава дигиталне комуникације. - Оспособљавање учесника за спровођење онлајн истраживања тржишта путем онлајн анкета, анализирање резултата и креирање плана маркетиншке кампање установе. - Оспособљавање учесника за креирање ефектних пропагандних садржаја за дигиталну промоцију установе. - Оспособљавање учесника за рад на интернет сервису за коришћење сајтова као основног средства дигиталне кампање и рад на интернет друштвеним мрежама. - Оспособљавање учесника за креирање и вођење дигиталне маркетиншке кампање.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - објасне различите врсте дигиталног маркетинга; - изврше сегментацију тржишта, утврде циљну групу и изврше анкетирање; - креирају маркетинг план; - разликују различите дигиталне канале који се користе у дигиталном маркетингу; - разликују различите друштвене мреже, разумеју њихове специфичности; - креирају адекватне садржаје за интернет промовисање; - користе сајт као основно средство дигиталног маркетинга за (школу, наставну или ваннаставну активност, пројекат); - користе Copywriting маркетиншке алате; - приближе наставне и ваннаставне активности ученицима и широј заједници путем дигиталних медија.

  • 1. недеља
    • Основе дигиталног маркетинга
    • Тржиште, сегментација тржишта и маркетинг план
  • 2. недеља
    • Канали и средства дигиталног маркетинга

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 8 3.98
2 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 25 3.98
3 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 4 4
4 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 5 3.98
5 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 6 3.98
6 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 8 4

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 3.99