Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Каталошки број програма: 233  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Бојана Филиповић, Мастер психолог, Цоинг Д.О.О., Тим Центар; Дејана Великић, Мастер психолог, Компанија Continental; Психолошки центар ПроАктива; Милица Пријовић, Психолог мастер, НТТ Дата;

Бојана Филиповић, Мастер психолог, Цоинг Д.О.О., Тим Центар; Дејана Великић, Мастер психолог, Компанија Continental; Психолошки центар ПроАктива; Милица Пријовић, Психолог мастер, НТТ Дата; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

здравствено васпитање

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Идентификација најчешћих стресних ситуација, усвајање техника за суочавање и управљање стресом и прављење индивидуалног плана за превенцију сагоревања на послу код просветних радника.

-Упознавање са теоријским концептима стреса, здравља на раду и синдрома изгарања -Идентификација стресних ситуација на послу -Идентификација индикатора (последица) стреса (бес, страх, анксиозност, хронична брига, конфликти, слабија радна ефикасност) -Усвајање когнитивних и бихејвиоралних техника управљања стресом -Технике за ублажавање симптома стреса (вежбе релаксације и дисања) -Израда личног акционог плана за управљање стресом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКонцепт стреса Конструктивна и неконструктивна осећањаРЕБТ теорија Технике за управљање стресом и негативним емоцијама базиране на РЕБТ приступу

30

дана: 1
бодова: 8

10-15 учесника – 3.000 din 16-20 учесника – 2.750 din 21-25 учесника – 2.500 din 26-30 учесника – 2.250 din

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај" , Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Бојана Филиповић, Дејана Великић 30 3.77
2 ОШ" Митрополит Михаило", Митрополита Михаила 5, Сокобања Бојана Филиповић, Дејана Великић 30 3.76
3 ОШ" Митрополит Михаило", Митрополита Михаила 5, Сокобања Бојана Филиповић, Дејана Великић 28 3.76
4 Музичка школа "Марко Тајчевић", Бранка Радичевића 27 а, Лазаревац Бојана Филиповић, Дејана Великић 21 3.73
5 Музичка школа "Коста Манојловић", Немањина 9, Земун Бојана Филиповић, Дејана Великић 29 3.81
6 ОШ "Јефимија" , Краља Милутина 3, Обреновац Бојана Филиповић, Дејана Великић 29 3.99
7 Основна школа "Милан Ракић" Димитрија Туцовића 50 Медошевац Бојана Филиповић, Оливера Секулић Бартош 28 3.97
8 Основна школа "Јован Цвијић", Сирча, Краљево Бојана Филиповић, Оливера Секулић Бартош 28 3.97
9 ОШ "Душан Радовић", Велебитска бб, Нови Сад Бојана Филиповић, Оливера Секулић Бартош 30 3.83

Укупно учесника: 253 | Просечна оцена: 3.84