ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Каталошки број програма: 978  

Не

Заједница музичких и балетских школа Србије, МишкаКрањца 7, zmbssorg@gmail.com, 0113582484, ,

Слађана Шегавчић, zmbssorg@gmail.com, 0113582484, 069610144,

НИНА НИКОЛОВ, -, Музичка школа Исидор Бајић; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, , ОМШ Јосип Славенски Нови Сад;

НИНА НИКОЛОВ, -, Музичка школа Исидор Бајић; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, , ОМШ Јосип Славенски Нови Сад;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенције наставника у раду са ученицима у музичкој школи. Опособљавање у пружању подршке ученицима у циљу постизања изузетних резултата.Конструктивни и функционални приступ такмичењима, и другим јавним активностима.

Разматрање потребе да наставник прати нове тенденције у области методике наставе инструмента и других научних области које имају везе са радом педагога.Упознавање са резултатима научних истраживања која се односе на факторе који имају улогу у постизању високих резултата. Дефинисање учешћа надарености у постизању изузетних резултата.Уочавање значаја уложеног рада за постизање високих резултата. Представљање одлика квалитетног вежбања 'осмишљено вежбање'.Значај примене принципа промишљеног вежбања-пре, током и после јавног наступа. Сагледавање утицаја промишљеног вежбања за развој других способности код појединца.Остали фактори који доприносе постизању високих резултата: важност мотивације; улога породице и окружења; место и значај наслеђа

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. данДаровитост и изузетни резултатиУложени рад -вежбање и изузетни резултатиОдлике осмишљеног вежбањаПаузаУлога и значај наставника у напредовању ученика Индивидуално осмишљени програм вежбања -Радионица ПаузаЈавни наступ и промишљено вежбањеЈавни наступ - РадионицаПаузаУтицај осталих фактора у постизању високих резултатаРезиме семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин плус трошкови пута

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Donji Milanovac Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.79
2 Donji Milanovac - Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.77
3 Donji Milanovac - Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.84
4 Donji Milanovac - Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.97
5 МШ Јован Бандур Панчево НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.82
6 Београд, Музичка школа Станислав Бинички НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.79
7 Кула, ШОМО Кула НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 17 4
8 МШ Даворин Јенко, Лабудово Брдо, Београд НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.82
9 Сента , Музичка школа ''Стеван Мокрањац'' НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 23 3.97
10 Младеновац, Краља Петра I 175, Музичка школа''Стевана Христић'' НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 21 3.93
11 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 23 3.82
12 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 26 3.9
13 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.84
14 ШОМО Бачка Топола, Главна 84, Бачка Топола НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.82
15 Ужице, Музичка школа ''Војислав Лале Стефановић'', Св.Саве 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.95
16 ШОМО ''Стеван Христић,Бачка Паланка НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 23 3.83
17 Центар за стручно усавршавање Крушевац НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 29 4
18 Трстеник , ОМШ Корнелије Станковић, Обрена Антића 13 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 25 3.93
19 Чачак, Регионални центар за стручно усавршавање НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 27 3.87
20 Краљево, Топлице Милана 2 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.85
21 Краљево, Топлице Милана 2 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.94
22 Рума, Музичка школа Теодор Тоша Андрејевић НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 29 3.96
23 Зрењанин, Трг Слободе 7 Муз.школа ''Ј.Маринковић'' НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.97

Укупно учесника: 633 | Просечна оцена: 3.89