Изградња добрих односа као фактор превенције насиља у одељењу /групи

Каталошки број програма: 108  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Бојана Филиповић, Мастер психолог, Цоинг Д.О.О., Тим Центар ; Дејана Великић, Мастер психолог , Компанија Continental; Психолошки центар ПроАктива; Милица Пријовић, Мастер Психолог, НТТ Дата ;

Бојана Филиповић, Мастер психолог, Цоинг Д.О.О., Тим Центар ; Дејана Великић, Мастер психолог , Компанија Continental; Психолошки центар ПроАктива; Милица Пријовић, Мастер Психолог, НТТ Дата ; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Превенција насиља путем развијања добрих односа, конструктивне (асертивне комуникације) и конструктивног решавања конфликата

1. Упознавање са концептом тимског рада (фазе формирања тима, различите тимске улоге) 2. Препознавање значаја тимског рада кроз искуствену вежбу током програма 3. Усвајање техника конструктивне комуникације 4. Усвајање техника упућивања конструктивне повратне информације (феедбацк) 5. Упознавање са различитим стиловима и усвајање техника конструктивног решавања конфликта 6. Израда базе активности за јачање групне кохезије и развијање тимског рада у одељењу која ће бити доступна свим учесницима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗначај тимског рада и сарадње у превенцији насиља, фазе развоја тимаТехнике конструктивне комуникацијеТехнике упућивања конструктивне повратне информацијеСтратегије разрешења конфликата

30

дана: 1
бодова: 8

10-15 учесника – 3.000 din 16-20 учесника – 2.750 din 21-25 учесника – 2.500 din 26-30 учесника – 2.250 din

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Иво Лола Рибар" Бошка Вребалова 1а , Велико Градиште Бојана Филиповић, Дејана Великић 30 3.94
2 ОШ" Жарко Зрењанин" Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Бојана Филиповић, Дејана Великић 30 3.9
3 ОШ "Надежда Петровић" Улица 10.октобар бр.54 Велика Плана Бојана Филиповић, Дејана Великић 30 3.64

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.83