,, УПРАВЉАЊЕ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ УНУТАР НАРУЧИОЦА,, (Програм стручног оспособљавања овлашћених лица и запослених у образовном сектору за управљање и вођење поступака јавних набавки)

Каталошки број програма: 449  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Јован јовић, не, Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне н; Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”

Јован јовић, не, Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне н; Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”

општа питања наставе

директор/помоћник директора - компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

- Оспособљавање руководећег и административног кадра за планирање, буџетирање и провођење поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује унутар наручиоца у циљу боље организације послова и управљања установом.

Специфични циљеви програма: - планирање набавки у складу са реалним потребама наручиоца и расположивим финансијским средствима - смањење процента реализованих непотребних набавки и уштеда јавних средстава - Правовремено и потребно одређивање предмета набавке - Поштовање прописаних процедура и усклађивање поступака набавки са Законом о јавним набавкама и пратећим актима - Оспособљеност руководећег кадра за управљање и реализацију поступака јавних набавки

На крају обуке полазник ће знати да: - одреди предметае набавке у складу са реалним потребама - процени вредности набавке на основу веродостојне документације и цена које су обезбеђене у фази планирања набавки и испитивања тржишта. - формира финансијски план и план набавки у складу са Законом о буџету и у складу са Законом о јавним набавкама -управља поступцима јавних набавки у складу са прописима у фази планирања, спровођења набавке , реализације и извршења уговора о јавној набавци.

 • 1. дан
  • Законодавни и институционални оквир јавних набавки
  • Пауза за кафу, освежење
  • Начела, изузеци, планирање, процене и план јавних набавки
  • Пуза за ручак
  • Услови за покретање набавке
  • Пауза за кафу чај, освежење
  • Одлука о додели/обустави поступка набавке
  • Интерактивне консултације у вези са попуњавањем образаца/ евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

4.800,00 динара бруто ( цена је формирана на основу увећања просечне вредности радог сата од 300,00 динара за 200% тако да износи 600,00 динара бруто по радном сату. У цену сата су урачунати сви трошкови који реализатори имају у организовању програма ( путни трошкови, трошкови материјала који се дели полазницима, брошуре (сертификати и уверења о завршеној обуци).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Лесковац Јован јовић, Зоран Илић 27 3.94

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.94