Вештина владања собом – асертивна комуникација

Каталошки број програма: 99  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш;

Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија Бора Станковић, Ниш; Светлана Петровић, Дипломирани педагог, Дипл. политиколог, Техничка школа, Књажевац; Марија Милановић, Дипломирани психолог, Енглеско-развојно забавиште „Менссана”; Иван Анђелковић, Мастер психолог, Филозофски факултет у Нишу; Борис Херман, ВСС, -;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапредити вештине комуникације код наставника, стручних сарадника, васпитача и директора установа и мотивисати их да технике асертивне комуникације примењују у раду са децом, као и у међусобној комуникацији.

- Остварити увид у узроке неадекватне комуникације - Идентификовати проблеме који настају када лоше комуницирамо, са освртом на последице лоше комуникације у одељењу и школи - Истаћи разлику између асертивне и неасертивне комункације - Увежбавање активног слушања - Представити учесницима технике асертивне комуникације, са акцентом на оне које су погодне за рад са децом - Представити учесницима поруке које (не) треба упућивати ученику (детету) - Истаћи бенефите асертивне комуникације и значај за развијање здраве и самопоуздане личности и квалитетних међуљудских односа - Увежбавање асертивне комуникације кроз играње улога

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУпознавање и очекивањаШта је комуникацијаАсертивна, агресивна и дефанзивна комункацијаУзроци неадекватне комуникацијеПроблеми који настају када лоше комуницирамоПоследице лоше комуникације у одељењу и школиВербална и невербална комуникација2. данАктивно слушањеТехнике асертивне комуникације Поруке које (не)треба упућивати ученику (детету)Упућивање критике и похвале ученику.Увежбавање асертивне комуникације у специфичним ситуацијама - играње улога

30

дана: 2
бодова: 16

4 000 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, сертификат и порез

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња машинска школа, Булевар Краља Петра I 38, Нови Сад Лидија Ристић-Милојевић, Сандра Мојашевић 20 3.95
2 Зрењанинска гимназија, Гимназијска 2, Зрењанин Лидија Ристић-Милојевић, Сандра Мојашевић 28 3.87
3 Основна школа "Соња Маринковић", Аласка 17, Земун Лидија Ристић-Милојевић, Сандра Мојашевић 30 3.94
4 Oсновна школа "Јован Јовановић Змај", Краља Петра Првог 59, Ђурђево Лидија Ристић-Милојевић, Сандра Мојашевић 24 3.84

Укупно учесника: 102 | Просечна оцена: 3.9