Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Каталошки број програма: 93  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево; Ивана Пецикоза, Дипломирани математичар, Прва основна школа“ Ваљево; Марица Николовски, Професор разредне наставе , Основна школа „ Миле Дубљевић „ Лајковац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење компетенција наставника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу, као и ученицима који потичу из осетљивих група адекватном употребом процедура и техника инклузивног образовања.

-Развијање мотивације наставника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка. -Стварање позитивне климе у учионици и услова да сваки ученик буде успешан. - Развијање компетенција наставника за рад са ученицима из осетљивих група у циљу превенције осипања ученика. -Употреба различитих метода и техника рада у циљу постизања напретка ученика. - Развијање сарадничког односа са родитељима. - Упознавање са техникама оцењивања и вредновања напретка ученика којима је потрбна додатна подршка.

Учесници обуке могу самостално да идентификују ученике којима је потребна додатна подршка у учењу. Учесници обуке знају како да помогну у учењу и напредовању ученицима из осетљивих социјалних група. Учесници обуке знају да наведу јаке и слабе стране сваког ученика. Учесници обуке могу самостално да израде ИОП. Учесници обуке умеју да дефинишу и вреднују активности планиране индивидуалним образовним планом. Учесници обуке разумеју улогу и функцију родитеља у реализацији ИОП-а. Учесници обуке умеју да вреднују напредак ученика којима је потребна додатна подршка у складу са Правилником о оцењивању. Учесници обуке познају процедуре којима у образовни процес могу да укључе стручњаке из других институција/невладиних организација.

 • 1. дан
  • Законски оквир инклузивног образовања
  • Педагошки профил ученика као путоказ ка индивидуализованом начину рада
  • Има ли оцене 1 у инклузији¬?
  • Унутрашњи и спољашњи сараднички круг
  • Од плана до процене- Израда ИОП-а

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Земун, Медицинска школа "Надежда Петровић", Наде Димић 4 Милева Мојић, Ана Ракић 30 3.87
2 Београд, ОШ "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72 Ана Ракић, Ивана Пецикоза 29 3.74
3 Гајдобра, ОШ "Алекса Шантић" Ивана Пецикоза, Марица Николовски 23 3.91
4 Дивци, ОШ "Стеван Филиповић" Милева Мојић, Ана Ракић 20 3.99

Укупно учесника: 102 | Просечна оцена: 3.88