РАЗВОЈ И ПРИМЕНА ТИМСКОГ РАДА У СВАКОДНЕВНОЈ НАСТАВНИЧКОЈ ПРАКСИ

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1118  

Да

Visoka poslovna škola strukovnih studija , Vladimira Perića Valtera 4, skola@vps.ns.ac.rs, 0214854004, 0214854007

Stevan Tomašević , tomasevic.vps@gmail.com, 0214854007, 0692009155

Немања Бербер, Доктор економских наука, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет ; Наташа Папић-Благојевић, Доктор економских наука, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад; Жељко Рачић, Доктор економских наука, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад; Бојан Матковски, Доктор наука - економске науке, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет

Немања Бербер, Доктор економских наука, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет ; Стеван Томашевић, Доктор економских наука, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад; Наташа Папић-Благојевић, Доктор економских наука, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад; Жељко Рачић, Доктор економских наука, Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад; Мирко Савић, Доктор економских наука, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет ; Бојан Матковски, Доктор наука - економске науке, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет

општа питања наставе

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање и развијање вештина и компетенција наставника у тимском раду, потребних за реализацију наставних и ваннаставних активности у свакодневној пракси.

- Упознавање учесника са предностима тимског рада, разликама између тимова и група, основним елементима тима, фазама у развоју тима, улогама и одговорностима у тиму. - Истицање значаја и улоге комуникације у процесу доношења одлука и решавања конфликтних ситуација у тимском раду. - Упознавање учесника са савременим дигиталним технологијама које ће побољшати вештине тимског рада наставника.

По завршетку програма учесници ће бити у стању да: - схвате предности тимског рада; - опажају и анализирају процес развоја тима; - препознају карактеристике различитих тимских улога и њихове одговорности; - побољшају комуникацијске вештине, како би се повећала ефикасност доношења тимских одлука; - спроведу бољу праксу доношења одлука и - побољшају понашање и разумевање у решавању конфликата међу члановима тима.

 • 1. недеља
  • Појам и значај тимског рада
  • Фазе у развоју тима и улоге у тиму
  • Одлучивање у тиму
 • 2. недеља
  • Унапређење комуникационих вештина
  • Конфликти у тимском раду
  • Употреба дигиталних алата у тимском раду

45

недеља: 2
бодова: 8

2.500 динара (цена укључује хонорари аутора и реализатора, израда и издавање сертификата)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Немања Бербер, Стеван Томашевић, Наташа Папић-Благојевић, Жељко Рачић, Бојан Матковски 43 3.83

Укупно учесника: 43 | Просечна оцена: 3.83