Учење српског правописа на даљину

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 855  

Да

Средња техничка школа, Трг Цара Лазара 4. Сомбор, so.skolasts@neobee.net, 025421067, , 025421028

Имре Герштмајер, gimre@mts.rs, 025432240, 063522468,

Снежана Клепић, Магистар књижевних наука, Средња техничка школа, Сомбор;

Снежана Клепић, Магистар књижевних наука, Средња техничка школа, Сомбор; Александра Секулић, , Економско-трговинска школа, Кула;

српски језик и књижевност

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање полазника са правилима писања српског језика по важећем правопису и унапређивање њихових правописних знања. Оспособљавање полазника за примену унапређених и научених правописних знања у свакодневном раду са ученицима у настави.

Полазници, којима правопис српског језика није део уже стручне области, моћи ће да се подсете правописних правила, али и да усвоје нова, некада потпуно другачија од старих; полазници оспособљени за правилну примену правописа и дигиталног правописа утицаће на практичну примену знања из правописа ученика са којима раде; подсећање, проширивање и примена знања полазника о писању великог слова; о правописним решењима за гласовне промене; о спојеном и одвојеном писању речи; о правилима интерпункције и писања правописних знакова; о правилном писању скраћеница; о правилима транскрипције речи из страних језика и њихове примене; о основним правилима дигиталног правописа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. недељаВелико слово2. недељаГласовне промене3. недељаСпојено и одвојено писање речи4. недељаИнтерпункцијаСкраћенице5. недељаТранскрипцијаДигитални правописЗавршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 35

2500 динара - путни трошкови предавача и издавање уверења, надокнаде предавачима, освежење на завршном сусрету.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Снежана Клепић, Александра Секулић 18 3.98

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 3.98