КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Каталошки број програма: 84  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Биљана Кондић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

Данијела Јовановић, Мастер , ОШ ‘’Иво Лола Рибар’’ Нови Сад; Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Биљана Кондић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапредити компетенције наставника за комуникацију и сарадњу применом техника и вештина комуникације које су у функцији развоја и побољшања сарадничких односа са свим учесницима у васпитно - обаразовном раду.

Развијање свести наставника o значају комуникацијске компетентности и њених облика, као основе за добру сарадњу и интерперсоналне односе у школи. Упознавање наставника са принципима и правилима вербалне, невербалне , паравербалне и електронске комуникације. Усавршавање, увежбавање и примена техника емпатијске, асертивне комуникације и вештина конструктивног решавање проблема у интерперсоналним односима наставника са учеником, родитељима, наставником и стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој. Планирање различитих облика сарадње и мотивисање наставника за унапређење партнерских и сарадничких односа са свим учесницима у васпитно - образовном раду.

Након обуке наставници ће унапредити комуникацијске вештине и компетенцијску компетентност у интерперсоналним односима. Усвојиће принципе и правила вербалне, невербалне , паравербалне и електронске комуникације. Развиће, увежбати и унапредити технике асертивне, емпатијске комуникације, технике активног слушања и на тај начин развити вештине за конструктивно решавање проблемских ситуација у школи и подстицати и развијати толерантну и недискриминативну средину и сарадничке односе. Направиће план сарадње са родитељима и локалном заједницом и биће мотивисани за унапређење интерперсоналних односа у васпитно – образовном раду.

 • 1. дан
  • Упознавање са циљевима, темама и исходима семинара
  • Значај комуникацијске компетентности за професију наставника
  • Комуникација наставника у интерперсоналним односима
  • Примена конструктивних вештина и техника у комуникацији и конструктивно решавање проблема
  • Сарадња – резултат успешне комуникације
  • Извођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пожаревац, МШ "Стеван Мокрањац" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 22 3.98
2 Будисава, ОШ "Иво Андрић" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.95
3 Београд, XII београдска гимназија Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 26 3.86
4 Пивнице, ОШ "15. октобар" Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 27 3.99

Укупно учесника: 105 | Просечна оцена: 3.95