Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Каталошки број програма: 220  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Соња Миладиновић, професор педагогије , МПНТР, ШУ Нови Сад; Весна Радуловић, професор педагогије, МПНТР, ШУ Нови Сад;

Ивана Грошко, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад; Зденка Рајковић, Професор разредне наставе, ОШ "Вук Караџић" Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за комуникацију и сарадњу

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање сарадње између различитих учесника у креирању, праћењу и подстицању развоја деце/ученика у процесу транзиције.

Успостављање и унапређивање континуитета у ефикасној и ефективној подршци детету/ ученику у праћењу и подстицању његовог развоја у образовном систему планирањем транзиције деце/ученика (у предшколској установи (ПУ), основној школи (ОШ) и средњој школи (СШ)) : - успостављањем сарадње између различитих актера (из исте установе, родитеља, стручњака ван установе и других ) и различитих установа (значајних за дете/ученика); - планирањем мера за праћење и подстицање развоја деце/ученика; - хоризонталним учењем.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводШТА ПОДРАЗУМЕВА ТРАНЗИЦИЈАТРАНЗИЦИЈА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА-ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНАТРАНЗИЦИЈА – РЕЛЕВАНТНОСТ У ОДНОСУ НА „НАШУ„ ДЕЦУ/УЧЕНИКЕУНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ И СТАВОВИ У ФУНКЦИЈИ ПЛАНИРАЊА ТРАНЗИЦИЈЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500,00 динара. У цену је урачунато: материјал за учеснике, хонорари за водитеље, потрошни материјал, прилози за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЕХО, Ћирила и Методија 21, Нови Сад Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.81
2 ОШ ''Херој Радмила Шишковић'', Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.96
3 ОШ „Николај Велимировић“ Владе Јовановића 52, Шабац Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.87
4 Основна школа "Браћа Новаков", Краља Петра I 103, Силбаш Ивана Грошко, Зденка Рајковић 24 3.88
5 Основна школа "Браћа Новаков", Краља Петра I 103, Силбаш Ивана Грошко, Зденка Рајковић 21 3.86
6 Основна школа ''Др Јован Цвијић'', Јована Цвијића 9, Смедерево Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.97
7 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ратарска 5, Сремска Митровица Ивана Грошко, Зденка Рајковић 26 3.98
8 OŠ "Vuk Karadžić", Radoja Domanovića 24, Novi Sad Ивана Грошко, Зденка Рајковић 23 3.95
9 Школа за дизајн текстила, Београд, Војислава Илића 88 Ивана Грошко, Зденка Рајковић 23 3.23
10 Школа за дизајн текстила, Београд, Војислава Илића 88 Ивана Грошко, Зденка Рајковић 19 3.78
11 Novi Sad, online, zoom platforma Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.96

Укупно учесника: 286 | Просечна оцена: 3.84