Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Каталошки број програма: 305  

Не

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927 , 021527780

Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927

Ибоја Гера, Магистар наука, -; Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, , ОШ“Коста Трифковић“ Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије, ; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Тајана Дивилд, , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, , ОШ“Коста Трифковић“ Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије, ; Тајана Дивилд, , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Утицати на смањење понашања која нарушавају ментално здравље детета и стварати услове за одрастање у средини пуној љубави, прихватања, подршке и заштите,унапређивањем потенцијала породице,институције и вршњачких група у дететовом окружењу

Унапредити вештине у развијању комуникације; Развијати осетљивости за препознавање осећања и стицања вештина прихватања изражавања осећања; Подстицати процес социјализације и разумевања односа између појединца и групе; Развијати осетљивости за поједине изворе конфликата, њиховог тока и разрешавања; Упознати учеснике са елементарним знацима нарушеног менталног здравља и основним поступцима превенције и психолошке прве помоћи

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да одрже 6 родитељских састанака по предвиђеним сценаријима и примене око 50-так активности и игара са децом, ученицима, на теме са обуке

 • 1. дан
  • Добра размена-успешна комуникациј - Шта је иза заклона
  • пауза
  • Шетачи, скакачи, испробавачи – етикетирање и предрасуде
  • Пауза
  • Осећања и шта са њима
  • Пауза
  • Жеље и потребе
 • 2. дан
  • Појединац и група - Сличности и разлике - Шта нам је заједничко?
  • Пауза
  • Листа одлука
  • пауза
  • Активно слушање и Цртање једном оловком
  • пауза
  • Сукоб и сарадња у односима: Ја-Ти поруке и Трагање за решењем
 • 3. дан
  • Програм из угла деце, родитеља, просветних радника
  • Пауза
  • Стрес и како се изборити са њим - Технике опуштања
  • Пауза
  • Од негирања до опажања – психолошка прва помоћ, Сигурно и несигурно место, Прича о светлости
  • пауза
  • Игре и активности за подстицање дечјег самопоштовања и Сређивање хаоса

26

дана: 3
бодова: 24

3 900 динара по учеснику обуке У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, радна скрипта за сваког учесника обуке са описаним активностима за рад са децом (45 игара) и разрађеним сценаријима за 6 родитељских састанака, умножене листе, обрасци за евиденцију рада са родитељима и са децом и хонорари за ауторе и 2 водитеља семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад Драгана Бабић, Снежана Родић 17 3.97
2 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "Веверица", Висарионова 4а, Нови Сад Драгана Бабић, Тајана Дивилд 23 3.96
3 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "Венди", Браће Дроњак бб, Нови Сад Драгана Бабић, Тајана Дивилд 20 3.95
4 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад Драгана Бабић, Снежана Родић 15 3.98
5 Предшколска установа "Бошко Буха" Инђија, Душана Јерковића 17a, Инђија Драгана Бабић, Аница Дудварски 28 3.98

Укупно учесника: 103 | Просечна оцена: 3.97