Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 490  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Александра Ристић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Олгица Ракић, , ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењаин

Александра Ристић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Владимир Маринков, , ЕТШ „Вук Караџић“ Стара Пазова; Олгица Ракић, , ЕГШ „Никола Тесла“ Зрењаин

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за рад са новим софтверским алатом Геогебра. Унапређивање рада наставника кроз нове, иновативне начине рада на часовима и употребе алата који наставу чини креативнијом и градиво приближава ученицима на приступачнији начин.

Упознавање учесника са софтвером Геогебра и његовим разноврсним могућностима за коришћење у настави. Развијање креативности учесника кроз примену могућности које пружа Геогебра. Оспособљавање учесника за креирање сопственог уџбеника прилагођеног потребама, могућностима и афинитетима ученика. Развијање умећа полазника за праћење рада ученика у реалном времену кроз креирање Гугл учионице и повезивање са Геогебром.

Након завршеног семинара, учесници ће: - умети да користе Геогебру у настави у смислу њене примене на решавање задатака из области математике за основну и средњу школу, али и многих других области, - умети да креирају сопствени уџбеник и да организују учионицу кроз коју ће бити у комуникацији са својим ученицима и реализовати наставу, - развити умеће за праћење рада ученика у реалном времену кроз креирање Гугл учионице и повезивање са Геогебром.

  • 1. недеља
    • Геогебра књига
  • 2. недеља
    • Онлајн настава, креирање учионице и праћење рада у реалном времену

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владимир Маринков, Олгица Ракић 7 4
2 Владимир Маринков, Олгица Ракић 8 3.97
3 Владимир Маринков, Олгица Ракић 2 4

Укупно учесника: 17 | Просечна оцена: 3.99