Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Каталошки број програма: 652  

Не

Центар за драмски метод ИнДрама, Булевар Mихајла Пупина 185/19, Нови Београд, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120,

Душица Бојовић, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120,

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама; Емина Живојиновић, дипломирани васпитач, ПУ „Нада Наумовић”

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање теоријских и практичних знања учесника како драмски метод и његове технике доприносе кроз своја комплексна и оригинална решења, да програм васпитно-образовног рада са децом буде интегрисан, а процес учења искуствен, истраживачки и критички.

Унапређење знања полазника о пројектном планирању и тематском истраживању помоћу драмских техника, где исход није унапред одређен него се открива у процесу. Упознавање са појмом драмског истраживачког учења и његова имплементација у оквиру пројекта. Унапређење знања полазника са специфичним драмским техникама које подстичу и пружају могућност деци и васпитачима да активно и заједнички партиципирају у планирању и реализацији пројекта. Упознавање полазника са иновативним приступом курикулуму кроз драмску технику „Експертски плашт„. Унапређење способности учесника да критички процењују свој рад и отвореност према новом. Обука о начинима евалуације учешћа деце у драмском процесу.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица – упознавање Драмско-истраживачко питање у пројектном планирању Драмска техника „Васпитач у улози„ Драмска техника „Васпитач у улози„ – 2. део 2. дан Иновативни приступ курикулуму кроз технику „Експертски плашт„ Експертски плашт – експертски задатак Представљање пројеката Драмске технике у драмском истраживачком учењу и пројектном планирању

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Наше дете,Моше Пијаде 10, Врање Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 4
2 ПУ Паметница дипломат, Кнеза Вишеслава 44 Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
3 ПУ Љубица Вребалов, Пожаревац, Дрварска бб Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
4 ПУ Љубица Вребалов, Пожаревац, Дрварска бб Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
5 ПУ Креативно перо, Чакорска 3 Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 4
6 ПУ Чика Јова Змај, Ада Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.97
7 ПУ Киндергарден, Таковска 45а, Београд Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 4
8 РЦ Чачак, Цара Душана бб Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.98
9 ПУ ЧИЛИ И ВИЛИ, ТАНАСКА РАЈИЋА 32, КРАГУЈЕВАЦ Душица Бојовић, Емина Живојиновић 28 4
10 ПУ СНУПИ, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 90 Душица Бојовић, Емина Живојиновић 29 3.99

Укупно учесника: 297 | Просечна оцена: 3.99