Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Каталошки број програма: 184  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Весна Секелшек, ____________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Милан Бојанић, _________________, Школска управа Зрењанин; Јована Милићев Радишић, ___________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину

Весна Секелшек, ____________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Милан Бојанић, _________________, Школска управа Зрењанин; Јована Милићев Радишић, ___________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање капацитета запослених у установама за комуникацију, сарадњу и тимски рад, реализацију пројеката, остваривање стандарда иисхода образовно васпитног рада

1. Откривање могућности корелације и сарадње у васпитно образовном процесу 2 .Оспособљеност полазника за прикупљање и коришћење дивергентног мишљења помоћу методе шест шешира. 3. Оспособљавање полазника за избор и за примену комуникацијских вештина у свакодневном раду. 4.Упознавање асретивне комуникације и њене примена за решавање проблемских ситуација у свакодневном раду. 5. Идентификовање индивидуалних могућности за допринос тимском раду 6. Оспособљеност полазника за формирање тимова у установи и активно учешће у тимском раду. 7. Оспособљавање полазника за организовање групног и тимског рада деце.

1. Покретање нових облика сарадње у установи. 2. Ефикаснији рад тимова. 3.Оспособљеност полазника коришћење одговарајућих облика комуникације и успешно решавање проблема у свакодневном раду. 4. Активније учешће полазника у пројектима, огледним часовима и иновацијама у установама. 4. Побољшање опште радне атмосфере у установи 5. Успешније остваривање стандарда квалитета рада установе 6. Побољшана подршке деци/ученицима у процесу остваривања исхода.

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Корелација наставе и тимски рад
  • Сарадња у оквиру група и решавање задатка
  • Улоге у тиму
  • Тимски рад у установи
  • Асертивна комуникација
  • Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Иво Лола Рибар" Краљево Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 28 3.95
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 15 3.88
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 21 3.87
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 27 3.84
5 СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА БЕОГРАД ( НОВИ БЕОГРАД ) Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 25 3.86
6 Митровачка гимназија, Сремска Митровица Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 28 3.98
7 Балетска школа "Димитрије Парлић" Панчево Милан Бојанић, Јована Милићев Радишић 27 3.88

Укупно учесника: 171 | Просечна оцена: 3.89