Јачање професионалне улоге психолога у школи

Каталошки број програма: 7  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ „Лазар Саватић„, Земун; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ „Лазар Саватић„, Земун; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић„;

васпитни рад

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање професионалног рада, развој компетенција и јачање капацитета психолога у школама.

Повезивање и примена законске и подзаконске регулативе на рад психолога у школи; Освешћивање значаја заштите поверљивости података и понашања психолога у складу са тим у условима рада у школи; Развијање вештина за ефектан избор и примену психолошких мерних инструмената за процену у оквиру одговарајуће школске проблематике; Оснаживање за примену психолошких знања у раду са ученицима, а у складу са психолошким основама понашања, развојним потребама и карактеристикама ученика; Примена различитих психолошких метода и техника у раду са ученицима и родитељима; Стицање вештина за сагледавање потреба родитеља за едукацијом из одређених тема и изналажење најадекватнијих облика и метода.

стручни сарадник у школи

Законски оквир рада психолога у школиПоверљивост податакаПсихолошки мерни инструментиПримена психолошких знања у раду са ученицима и родитељимаЕдукација родитеља

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2 280 динара и укључује хонорар реализатора семинара, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Бранка Тишма, Марина Павловић 26 3.88
2 Основна школа "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Београд, Земун Бранка Тишма, Марина Павловић 27 3.92
3 Гимназија "Јован Јовановић Змај", Златне греде 4, Нови Сад Бранка Тишма, Марина Павловић 29 3.86
4 Платформа Зум Бранка Тишма, Марина Павловић 29 3.95
5 Платформа Зум Бранка Тишма, Марина Павловић 29 3.95
6 Платформа Зум Бранка Тишма, Марина Павловић 29 3.85

Укупно учесника: 169 | Просечна оцена: 3.9