Педагошка документација није административни посао

Каталошки број програма: 663  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Наташа Белић, Професор разредне наставе, ОШ „Рада Шубакић“; Ивана Милошевић, Дипломирани педагог, ИК Едука

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Ивана Јухас, Професор разредне наставе, ОШ"Јован Дучић"; Славица Николић, Професор разредне наставе, ОШ,,Милан Илић Чича"; Јадранка Васић, дипломирани географ, ОШ"Десанка Максимовић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оснажити полазнике обуке у вођењу педагошке документације као саставног дела васпитно - образовног рада кроз развијање компетенција наставника за правилно коришћење педагошке документације и систематско евидентирање свог и ученичког рада

Специфични циљеви програма су: - да се подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла; -развију свест о значају и користима редовног праћења напредовања ученика; - оспособе наставници за израду и вођење педагошке документације; - практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем интернета; - практично оспособе наставници да управљају приступним правима над онлај ресурсима предагошке документације; - да се наставници уоче да педагошка документација је део васпитно-образовног рада а не административни посао:

По зваршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за : - познају Законе и Правилнике који обавезују на вођење педагошке документације; -овладају вештином вођења педагошке документације, биће оспособљен да прати промене у понашању и раду ученика и, по потреби, предузимају мере; - планирају начин вођења педагошке документације у циљу ефикасне евиденције о свом раду; - креирају инстурменте праћења свог рада, рада са ученицима, колегама, рада у стручним органима; -знају да разликују педагошку документацију од администрације; -схвате значај редовног вођења педагошке документације; -знају да изнесу потешкоће са којима се сусрећу у вођењу педагошке документације;

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • 2. Педагошка документација, законски оквири
  • 3.Елементи педагошке документације и начини вођења
  • Педагошка документација о оцењивању
  • Значај редовног вођења педагошке документације
  • Важност и сврха педагошке документације

30

дана: 1
бодова: 8

1500; За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Вељко Дугошевић" Ранилуг Славица Николић, Јадранка Васић 30 4
2 Основна школа "Краљ Милутин" Грачаница Славица Николић, Јадранка Васић 30 3.99
3 Основна школа "Георги Димитров" Босилеград Славица Николић, Јадранка Васић 30 3.98
4 Основна школа "Георги Димитров" Босилеград Славица Николић, Јадранка Васић 30 4
5 Оснаовна школа "Трајко Перић" Велико Ропотово Славица Николић, Јадранка Васић 30 3.98
6 Основна школа "Свети Сава" Сушица Славица Николић, Ивана Милошевић 30 4
7 Основна школа "Вук Караџић" Шилово Славица Николић, Ивана Милошевић 29 3.99
8 Основна школа "Вук Караџић" Шилово Славица Николић, Ивана Милошевић 30 4
9 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Славица Николић, Јадранка Васић 30 3.99
10 Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево Славица Николић, Ивана Милошевић 30 4
11 Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево Славица Николић, Ивана Милошевић 30 3.99
12 Основна школа "Георги Димитров" Босилеград Славица Николић, Јадранка Васић 13 3.98
13 ОШ,,Кнез Лазар" Доња Гуштерица Ивана Јухас, Ивана Милошевић 30 3.99
14 ОШ,,Кнез Лазар" Доња Гуштерица Ивана Јухас, Ивана Милошевић 30 4
15 ОШ,,Кнез Лазар" Доња Гуштерица Ивана Јухас, Ивана Милошевић 30 4
16 ОШ,,Кнез Лазар" Доња Гуштерица Ивана Јухас, Ивана Милошевић 30 3.99
17 Основна школа "Бранко Радичевић" Неготин Ивана Јухас, Славица Николић 30 4
18 Економско-трговинска школа Приштина, Лапље село Ивана Јухас, Славица Николић 30 3.99
19 Предшколска установа "Ђурђевак" Грачаница Ивана Јухас, Славица Николић 30 4
20 Економско-трговинска школа Лапље село Ивана Јухас, Славица Николић 30 4
21 Медицинска школа Лапље Село Ивана Јухас, Славица Николић 30 3.99
22 Економско-трговинска школа Приштина, Лапље село Ивана Јухас, Славица Николић 30 3.99
23 Основна школа "Димитрије Прица" Доња Брњица Ивана Јухас, Славица Николић 30 4
24 Основна школа "Стаја Марковић" Штрпце Лидија Виденовић, Ивана Јухас 30 4
25 Електротехничка школа "Михајло Пупин" Сушица (Приштина) Лидија Виденовић, Ивана Јухас 30 3.99
26 Основна школа "Милан Илић Чича" Лидија Виденовић, Славица Николић 30 3.98
27 Основна школа "Вук Караџић" Соченица Лидија Виденовић, Ивана Јухас 30 4
28 Основна школа "Вук Караџић" Соченица Лидија Виденовић, Ивана Јухас 23 3.98
29 Основна школа "Душан Радовић" Нови Сад Лидија Виденовић, Ивана Јухас 30 3.93

Укупно учесника: 845 | Просечна оцена: 3.99