Превенција и инклузија кроз форум-театар

Каталошки број програма: 136  

Не

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић, Саве Немањића 2 Крагујевац 34 000, osmdt@mts.rs, 034304205, 034304306, 034332712

Светлана Андријанић, andrijanic.ceca@gmail.com, 034304205, 0642789150, 034332712

Светлана Андријанић, Професор разр. наставе и Дипл. географ , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац;

Светлана Андријанић, Професор разр. наставе и Дипл. географ , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац; Зорица Милетић, Професор југословенских књижевности и ср, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљеви програма су: - демократизација друштва - повећање толерантности, емпатије, саосећајности, хуманости - превенција дискриминације, насиља, болести зависности

Специфични циљеви програма су: - развој компетенција наставника за комуникацију и сарадњу, али и за подршку развоју личности детета и ученика - едуковати наставнике да користе форум-театар за превентивно деловање на ученике у сузбијању насиља и превенцији болести зависности и да укључују децу са сметњама у развоју и децу из маргинализованих група у редовно школовање - „разоружавање„ насилника, оснаживање жртава и „узбуркавање„ јавности (усмерити окружење на помоћ при решавању догађаја, пре него што им они постану доживљаји) кроз форум-театар (интерактивно позориште, партиципативну драму) - развој комуникацијских

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПревенција и инклузија кроз форум-театар

30

дана: 1
бодова: 8

- 1000 динара (надокнада предавачима и радни материјал) - плус путни трошкови за два реализатора из Крагујевца

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Душан Радовић" Занатлијска бб Пирот Светлана Андријанић, Зорица Милетић 30 3.95
2 ОШ "Академик Радомир Лукић" Милошевац, Велика Плана Светлана Андријанић, Зорица Милетић 30 3.94
3 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Ул. Саве Немањића 2, Крагујевац Светлана Андријанић, Зорица Милетић 24 3.97
4 ОШ "Арсеније Лома", улица Ломина 1, Рудник Светлана Андријанић, Зорица Милетић 30 4
5 ОШ "Кирило Савић", Улица 13. септембра 54, Ивањица Светлана Андријанић, Зорица Милетић 28 3.98

Укупно учесника: 142 | Просечна оцена: 3.97