СТЕМ активности и изазови

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 394  

Да

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Марија Бастић, Магистар менаџ.у образ, проф.р. наставе, ОШ „Јанко Веселиновић”, Београд; Милена Костадиновић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић"

Марија Бастић, Магистар менаџ.у образ, проф.р. наставе, ОШ „Јанко Веселиновић”, Београд; Милена Костадиновић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ „Јанко Веселиновић"

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање, оснаживање и унапређивање стручне компетентности учитеља/наставника за примену СТЕМ активности у млађим разредима основне школе.

Оснаживање компетенција учитеља/наставника за имплементацију и унапређење СТЕМ активности у својој наставној пракси. Оспособљавање учитеља/наставника за рад и у програмима Scratch и Micro:bit. Оспособљавање учитеља/наставника за развој алгоритмског начина размишљања код ученика. Оспособљавање учитеља/наставника за примену икт-а (програмирања) у млађим разредима основне школе.

Учесници ће бити оспособљени да примене принципе и могућности СТЕМ-а у наставном процесу. Учесници ће бити оспособљени да код ученика подстичу алгоритмски начин размишљања. Учесници ће бити оспособљени за рад у програмима Scratch и Micro:bit. Учесници ће бити оспособљени да кроз примену програмирања у наставном процесу обрађују различите наставне садржаје и интегришу их једну целину.

 • 1. недеља
  • Значај развијања и примене СТЕМ активности у млађим разредима основне школе
  • СТЕМ активности из учионице
 • 2. недеља
  • Закорачимо у Scratch свет
 • 3. недеља
  • Основе Microbit-а савладај лако, ми ћемо ти показати како
  • Евалуација

30

недеља: 3
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал. Путни трошкови водитеља се накнадно обрачунавају и додају на исказану цену.