Програмирање наставних садржаја и наставног процеса

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 330  

Да

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Александра Медведева 14 спрат 2 канцеларија 235, Ниш, info@pdis.org.rs, 018512500, ,

Дејан Пејчић, dpejca@mts.rs, 018512500, 0637714164,

Дејан Дикић, Дипломирани инжењер електронике, Економска школа Ниш; Миодраг Плавшић, Професор разредне наставе, ОШ "Душан Радовић" - Ниш; Станиша Костадиновић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава" - Ниш;

Дејан Дикић, Дипломирани инжењер електронике, Економска школа Ниш; Миодраг Плавшић, Професор разредне наставе, ОШ "Душан Радовић" - Ниш; Станиша Костадиновић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава" - Ниш;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање полазника за коришћење ИТ наставних плаформи за самостално програмирање наставних садржаја и наставног процеса

1. Стицање знања и вештина наставника о принципима и методама коришћења програмиране активно орјентисане наставе у наставном процесу 2. Оспособљавање наставника за самостално коришћење ИТ наставних платформи за креирање програмираних наставних садржаја по принципима програмиране наставе 3. Оспособљавање наставника за самостално коришћење ИТ наставних платформи за примену техника контроле/провере усвојеног нивоа знања индивидуалног ученика и групе, по принципима програмиране активно орјентисане наставе

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаТеоријски аспекти програмиране наставеЛинеарни модел програмиране наставеРазгранати модел програмиране наставеКоришћење аликација и ИТ наставне платформе у програмираној настави2. недељаТеоријски аспекти програмиране наставеКоришћење текст процесора у програмираној наставиWeb презентације у програмираној настави Графички елементи Web презентација3. недељаКоришћење процесора табела у програмираној наставиБаза података као база знања у програмираној настави

30

недеља: 3
бодова: 24

2500 динара. Цена укључује: Похађање семинара Стручну подршку у току реализације и после реализације кроз примену идеја са семинара у пракси Хост и администрација ИТ наставне плаформе семинара Радни материјал, штампани и електронски Штампање и дистрибуцију сертификата Хонорар за реализаторе и ауторе Путне трошкове и смештај реализатора Трошкови за административно - финансијске послове организатора семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дејан Дикић, Миодраг Плавшић, Станиша Костадиновић 28 0

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 0