Претпоставке успешне наставе

Каталошки број програма: 683  

Не

Центар за примењену педагогију, Рада Кончара 16, 11080 Земун, jasmina_krnjajic@yahoo.com, 0112198585, 0656426176

Ивана Јеремић, ivanaebooks@gmail.com, 0113434021, 0643331645

Стеван Крњајић, Магистар педагошких наука , Центар за примењену педагогију ; Ивана Луковић Јеремић, Доктор педагошких наука , Филозофски факултет Универзитета у Београду ; Јасмина Крњајић, Дипломирани педагог , ОШ "Илија Бирчанин" Земун Поље

Стеван Крњајић, Магистар педагошких наука , Центар за примењену педагогију ; Ивана Луковић Јеремић, Доктор педагошких наука , Филозофски факултет Универзитета у Београду ; Јасмина Крњајић, Дипломирани педагог , ОШ "Илија Бирчанин" Земун Поље

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стицање општих педагошких и специфичних дидактичко-методичких знања и вештина за ефикасну реализацију савремене наставе и учења.

Оспособљавање наставника за: (а) препознавање и превенцију агресивног понашања ученика, (б) стварање средине подстицајне за учење, (в) превладавање професионалног стреса, (г) успостављање позитивних социјалних односа међу ученицима.

На теоријском плану – проширивање општих педагошких и специфичних дидактичко-методичких знања и вештина у циљу осавремењивања процеса наставе и учења, а на практичном плану – оспособљавање наставника за: (а) предупређивање агресивног понашања ученика, (б) стварање средине подстицајне за учење, (в) превладавање професионалног стреса, (г) успостављање позитивних социјалних односа међу ученицима.

  • 1. дан
    • Мр Стеван Крњајић АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И ПРЕВЕНЦИЈА
    • Др Ивана Луковић Јеремић УЛОГА НАСТАВНИКА У СТВАРАЊУ СРЕДИНЕ ПОДСТИЦАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ
    • Јасмина Крњајић УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И СТРАТЕГИЈЕ ПРЕВЛАДАВАЊА НАСТАВНИКОВОГ СТРЕСА

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена програма за једну групу до 30 наставника укључује: 25.000,00 динара плус путне трошкове и трошкове пореза и доприноса. Реализација програма и извршење уплате обавља се на основу уговора о ауторском делу између школе и реализатора програма.