Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Каталошки број програма: 1006  

Не

Друштво педагога физичког васпитања Војводине, Нови Сад, др Васе Савић бр 3, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, ,

Јасна Ђукић, dpfvoj@gmail.com, 0646677648, 0646677648,

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Горан Петровић, Магистар наука физчике културе, ОШ „Младост„, Нови Београд; Јасна Ђукић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ;

Вишња Ђорђић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Горан Петровић, Магистар наука физчике културе, ОШ „Младост„, Нови Београд; Јасна Ђукић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Светлана Мирчић Вукобрат, професор, ОШ „Свети Сава„;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање и јачање компетенција наставника за планирање оријентисано на исходе учења

Критичко разматрање актуелне законске регулативе релевантне за планирање Стицање продубљених знања о исходима учења и планирању оријентисаном на исходе учења Разумевање значаја усаглашавања исхода учења, наставних стратегија и вредновања Примена наученог при изради оперативног (месечног) плана и припреме за час

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. данЗаконска регулатива значајна за планирање наставе Планирање оријентисано на исходе учењаПовезаност исхода учења са наставним стратегијама и техникама вредновања остварености исхода учењаПримена исхода учења у планирању: годишњи и месечни план, припрема за часЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену је урачунато: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 29 3.95
2 Нови Сад Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 28 3.93
3 ОШ "Младост" Гандијева 99 Нови Београд Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.93
4 ОШ "Младост" Гандијева 99 Нови Београд Вишња Ђорђић, Горан Петровић 25 3.95
5 ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике бб Ивањица Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.9
6 ОШ "Иван Горан Ковачић", улица Максима Горког 29 , Суботица Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 28 3.86
7 ОШ "Иван Горан Ковачић", улица Максима Горког 29 , Суботица Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић, Светлана Мирчић Вукобрат 23 3.93
8 ОШ "Бранко Радичевић" Владимира Жестића 21 Панчево Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 25 3.98
9 Пољопривредно прехрамбена школа, Хаџи Светића 18; Сомбор Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 30 3.94
10 Хотел "Лепенски вир" Лепенски вир Вишња Ђорђић, Јасна Ђукић 30 3.94
11 ОШ "3.октобар" ; 3.октобар 71 Бор Вишња Ђорђић, Горан Петровић, Јасна Ђукић 22 3.91

Укупно учесника: 300 | Просечна оцена: 3.93