Књижевне радионице

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 927  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Марија Јеверичић, , Гимназија ,,Свети Сава“ Пожега; Даниела Скоковић, , Народна библиотека Пожега

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Марија Јеверичић, , Гимназија ,,Свети Сава“ Пожега; Даниела Скоковић, , Народна библиотека Пожега

српски језик и књижевност

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника и библиотекара за креирање и реализацију књижевних радионица и унапређивање рада кроз употребу веб-алата као наставног средства

Оспособљавање учесника за израду структуре књижевне радионице. Унапређивање компетенција учесника за коришћење различитих метода и веб-алата за истраживање интересовања и мотивацију ученика за читање књижевних дела. Оспособљавање учесника за самостално креирање и реализацију књижевне радионице уз употребу веб-алата. Упознавање учесника са начинима вредновања и самовредновања књижевне радионице са и без употребе веб-алата.

Након реализације обуке, учесници ће бити способни да: - примене поступке који мотивишу ученике да читају, - објасне предности радионичарског рада у односу на друге облике рада, - објасне значај употребе веб-алата за другачији приступ обради књижевног дела, - одреде циљ, планирају исходе, време, простор, наставна средства и материјал потребан за реализацију књижевне радионице, - креирају сценарио књижевне радионице уз коришћење традиционалних и дигиталних алата, - објасне предности и недостатке коришћењa традиционалних и савремених метода обраде књижевног дела, - обуче учеснике радионице за успешно презентовање резултата рада, - креирају инструменте за вредновање књижевне радионице.

  • 1. недеља
    • Појам и израда сценарија књижевне радионице
  • 2. недеља
    • Књижевне радионице са и без употребе веб-алата

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Јеверичић, Даниела Скоковић 12 4
2 Марија Јеверичић, Даниела Скоковић 4 4
3 Југослава Лулић, Марија Јеверичић 5 4
4 Југослава Лулић, Марија Јеверичић 7 4
5 Југослава Лулић, Марија Јеверичић 2 4
6 Југослава Лулић, Марија Јеверичић 3 4
7 Марија Јеверичић, Даниела Скоковић 3 4
8 Југослава Лулић, Марија Јеверичић 5 3.98
9 Марија Јеверичић 6 4
10 Марија Јеверичић 4 3.98
11 Југослава Лулић, Марија Јеверичић 2 4
12 Југослава Лулић, Марија Јеверичић 5 4

Укупно учесника: 58 | Просечна оцена: 4