Самовредновање наставничких компетенција у функцији подршке носиоцима система за осигурање квалитета установе

Каталошки број програма: 732  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Дејан Јанковић, мастер , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд - Вождовац; Емина Јеремић Мићовић, Мастер , Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, Мастер , Основна школа ,,Вук Ст.Караџић’’,Kрагујевац; Зоран Сретеновић, магистар, /

Дејан Јанковић, мастер , ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд - Вождовац; Емина Јеремић Мићовић, Мастер , Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, Мастер , Основна школа ,,Вук Ст.Караџић’’,Kрагујевац; Зоран Сретеновић, магистар, /

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Програмирање рада засновано на аналитичко-истраживачким подацима

-самокритичко сагледавање наставничких компетенција -израда програма стручног усавршавања на нивоу стручних већа -израда плана инструктивно-педагошког увида

На крају обуке, полазник ће бити у стању да: -критички процени своје компетенције -планира стручно усавршавање у складу са проценом сопствених компетенција -сачини план инструктивно-педагошког увида -сачини план стручног усавршавања на нивоу установе

  • 1. дан
    • Самокритичко сагледавање наставничких компетенција
    • Израда програма стручног усавршавања на нивоу стручних већа
    • Израда плана инструктивно-педагошког увида
    • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал. Путни трошкови водитеља се накнадно обрачунавају и додају на исказану цену.