Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Каталошки број програма: 154  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Снежана Ристић Костов, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац

Снежана Ристић Костов,ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац; Милијана Марјановић, Центар за социјални рад, Крушевац; Катарина Томић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање способности наставника да управља одељењем, повећање доживљаја властите ефикасности и спречавање и превазилажење конфликата контролом и регулацијом емоција

Усвајање знања о емоционалној интелигенцији Разумевање везе између испољавања емоција наставника и мотивације, квалитета учења, емоционалних искустава и понашања ученика Усвајање знања о стратегијама емоционалне контроле и могућностима њихове примене у ситуацијама конфликата Разумевање значаја наставникове контроле емоција за ефикасну комуникацију, управљање стресом и конфликтима Препознавање личних и овладавање новим стратегијама за контролу емоција

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део. Емоције – моћни савезници у свакодневном животу. Емоције код наставника и ученика као интегрални део њихове личности. Контрола емоција у настави и ван наставе. Завршне активности и евалуација семинара; договор о даљој сарадњи.

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 23 3.99
2 ЦСУ Крушевац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 30 3.96
3 ДУСШ ''Ангелина Којић-Гина'' Зрењанин Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 27 3.92
4 Регионални центар Ниш, Париске Комуне бб Снежана Ристић Костов 10 3.98
5 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић, Катарина Томић 26 3.97
6 СТШ ''Милева Марић'' Тител Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић, Катарина Томић 24 3.93
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Снежана Ристић Костов 9 3.87
8 Гимназија Краљево, Доситејева 44 Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 18 3.87
9 Гимназија Краљево Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 24 3.95

Укупно учесника: 191 | Просечна оцена: 3.94