РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Каталошки број програма: 872  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Живка Комленац, , Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид

Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Живка Комленац, , Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид; Татјана Јовић, , Предшколска установа „Ј. С. Шиља“ Шид

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Унапређивање рефлексивне културе и праксе кроз развијање мотивације и јачање компетентности практичара у предшколским установама за саморефлексију и за учешће у заједничкој рефлексији, у контексту грађења квалитета рада ПУ

Препознавање рефлексије као процеса који доприноси грађењу квалитета рада ПУ Разумевање трансформације вртића у заједницу која учи као процес континуираних промена посредством саморефлексије и кроз достизање заједничке рефлексије Разликовање заједничког учења и заједнице која учи Разумевање смисла заједнице која учи – у јачању професионалних компетенција практичара у вртићу Стицање увида у учење кроз дијалог и расправу Препознавање услова неопходних за учење кроз процес заједничке рефлексије Стицање кључних увида о сопственој пракси и потреба за унапређивањем компетенција и праксе

Учесници ће индивидуално и на нивоу групе сачинити план за унапређивање или одрживост рефлексивне културе и праксе По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оснажени за саморефлексију и мотивисани за грађење квалитета рада ПУ у контексту стварања заједнице која учи

 • 1. дан
  • Шта значи бити рефлексивни практичар
  • Пауза
  • Деперсонализована пракса – пракса из које се учи
  • Пауза
  • Простор у вртићу – у фокусу саморефлексије и заједничке рефлексије
  • Пауза
  • Од заједничког учења до заједнице која учи

30

дана: 1
бодова: 8

2200,00 динара по учеснику. У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, хонорари за ауторе и 2 водитеља семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Полетарац" Владимира Хурбана 13. Стара Пазова Соња Миладиновић, Татјана Јовић 30 3.97
2 ПУ "Младост" Југословенске Армије 18. Бачка Паланка Весна Радуловић, Живка Комленац 30 3.98
3 ПУ "Младост" Југословенске Армије 18. Бачка Паланка Живка Комленац, Татјана Јовић 29 3.93
4 ПУ "Полетарац" Стара Пазова, вртић у Новој Пазови, Пролетерска б.б. Весна Радуловић, Соња Миладиновић 29 3.97
5 ПУ "Плави чуперак", Тител, Доситејева б.б. Весна Радуловић, Соња Миладиновић 21 4
6 ПУ "Наше дете" Врање, Вртић "Дечја радост", Кнеза Милоша 80. Врање Живка Комленац, Татјана Јовић 30 3.95
7 Бачка Паланка Весна Радуловић, Соња Миладиновић 24 3.94
8 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид Живка Комленац, Татјана Јовић 30 3.99
9 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид Живка Комленац, Татјана Јовић 25 4
10 Предшколска установа "Вчиелка" Бачки Петровац, Јармочна бб Весна Радуловић, Живка Комленац 27 4
11 ПУ "Детињство" Жабаљ, Николе Тесле 47. Весна Радуловић, Соња Миладиновић 28 3.99
12 ПУ "Пчелица" Апатин, Блок 112 Весна Радуловић, Живка Комленац 29 3.99

Укупно учесника: 332 | Просечна оцена: 3.98